Kunst og design i skolen og OsloMet har fått prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB for å bidra til å øke barn og unges håndverksferdigheter innen tresløyd. De ønsker seg ideer til oppgaver som kan få fart i tresløyden på skoler og i fritiden for barn og unge. Konkurransen dreier seg om å utvikle en ferdighetstrapp i tresløyd, med fire oppgaver som har økende vanskelighetsgrad. Alle med bostedsadresse i Norge kan delta i konkurransen.

Kriterier for oppgaven

  • Oppgavene fører fram til solide produkter som elevene kan kjenne på stolthet over å lage og som de ønsker å ta vare på.
  • De fire oppgavene har en tydelig progresjon i vanskelighetsgrad. Elever på 1.-2. trinn kan klare den enkleste oppgaven, mens den vanskeligste oppgaven er tilpasset elever på 8.-10. trinn.
  • Oppgavene utvikler elevenes håndverksferdigheter, ikke lærerens. Vi ser etter oppgaver der elevene gjør det meste selv fra materialer til ferdig produkt, ikke oppgaver der læreren blir stående ved båndsaga eller med mye forarbeid.
  • Oppgavene legger opp til variasjon i verktøybruk, trener ulike håndverksferdigheter og gir rom for individuell tilpasning.
  • Oppgavene er gjennomførbare med gruppestørrelser på 15-20 elever per lærer.

Høres dette spennende ut? Les mer om konkurransen og hvordan melde seg på her.