Rødlista: Kirkenes og omegn Husflidslag har valgt å jobbe med teknikken for å lage Badstulime, eller Badelime som vår informant Oskar Mikkola kaller det.

Hvorfor badstulime?

Badstulime hører med i badstubad. Det har gjennom årtider blitt brukt som en del av badet. Under badstubadet slo man seg med badstulimet som var laget av tynne grener med utsprunget bladverk. For oss i Øst-Finnmark ble vi vant til denne skikken av finske innvandrere. Å ha badstu i eget hus og hytte er svært vanlig i vår landsdel. Tidligere gikk gjerne hele familien i badstua for å ta helgebadet. Når vi jobbet oss frem til utvelgelse av rødlisteteknikk ble det raskt klart for oss at kunnskapen om å kunne lage et ordentlig godt og holdbart badstulime var på vei til å forsvinne i vår kommune. Det var ikke enkelt å finne noen som kunne teknikken godt nok til å kunne vise frem og lære bort. Vi var opptatt av å finne noen som kunne lage badstulime slik man gjorde det i tidligere tider. Da var kvist med godt utsprunget bladverk eneste materiale. De vi kom i kontakt med kunne ikke teknikken å kun benytte seg av kvistverk. De svarte gjerne at de tok i bruk tauverk for å binde sammen. Til slutt kom vi i kontakt med Oskar Mikkola, 92 år (2022) kunne lage lime på tradisjonell måte. Vi er veldig takknemlig for at Oskar ville dele denne kunnskapen med oss.

Hva trenger man for å lage en badstulime?

Badstulime er laget av bjørk, rogn eller vie. Eneste verktøy man må ha er god og skarp spikkekniv, men stor og liten grensaks er også til god hjelp når man skal samle inn bjørkekvistene.

For å kunne lage en god badstulime må man samle korte og lange, tynne bjørkekvister. De korte er til selve limen, mens de lange brukes til å lage bjørkevidje for å samle bjørkekvistene til en god og solid lime.

I nyere tid har bjørkevidjen blitt erstattet av tauverk. Da vår informant Oskar lærte å lage lime for om lag 80 års siden, var tauverk for dyrt og man valgte da å bruke lange tynne bjørkekvister.

Når kan man lage badstulime?

Tidspunktet for innhøsting av materiale er viktig. Skal du lage en god og holdbar badstulime må du passe på følgende;

  • Bladverk må være fullt utsprunget
  • Kvistene må hentes på voksende måne og ikke i regnvær.

Da vil du kunne ha en badstulime du kan bruke om og om igjen i mange uker.

Hvordan lager du en badstulime?

Vi har filmet hele prosessen. Lenke til denne filmen finner du her Oskar lager badelime

Oskar Mikkola om fremgangsmåten:

Start med de lengste og tynneste av de du har samlet. Disse barkes nesten hele kvisten. Siste delen levner man barken på og her lager man spiss i enden, øverste del skal ha bladene på. Spissen brukes til å «sy med.» Deretter tvinnes den barkede delen slik at den mykner og tvinn som holder formen. Denne legges så til sides.

Deretter samler man de korte kvistene til en passe tykkelse. Hva som er en passende tykkelse, varierer fra person til person. Limet skal være godt å holde i, ikke for tynt og ikke for tykt. Når man er fornøyd med tykkelsen på limet tar man bjørkevidjen, den barkede delen legges på rundt nederste del av kvistene. Deretter «syr» man sammen ved å stikke inn fra oversiden og nedover, stram til. Delen med blader legges nå inn i limet. Deretter legger man vidjen en runde til rundt og «syr» på samme måte. Knutene fra første og andre runde må ligge rett overfor hverandre. Stram til. Til slutt lager man en hempe med siste del av kvisten. Hempen lages for å kunne henge badstulimet til tørk.

Når limet er ferdig, skal det henge til tørk i 7-10 dager ut fra været. Deretter kan limet oppbevares tørt til det skal brukes. Dersom limet blir hengende lenge må man legge limet i ei bøtte kokende vann før bruk. Dette gjør man for at løvet skal sitte på ved bruk. Vannet i bøtta kan man bruke til å kaste på ovnen. Det gir god duft i badstua. Når man er ferdig å bruke limet setter man det ned på samme måte som en blomsterbukett i ei tørr bøtte. Da kan limet brukes flere ganger.

 

 

Kilder:

Oskar Mikkola: Videoopptak av intervju 11.10.2021, Videoopptak av demonstrasjon 07.07.22

Emblemsvåg, G m. fl. (2011). God damp! Badstutradisjoner i Varanger. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

Lerhol, K og Rogn, H.B (2021). Badstufolk. Frisk forslag

Kontaktinformasjon: Kirkenes og omegn Husflidslag

Om Rødlista: Rødlista er en landsomfattende dugnad for å samle inn, dokumentere og ha opplæring i håndverkskunnskap som står i fare for å bli glemt. Husflidslagene velger selv teknikkene de vil arbeide med.