Du er logget inn som

Hege Aasdal

Hege Iren Aasdal har svennebrev som kurmakar og er i 2020-2023 stipendiat for Norsk Håndverksinstitutt. Hun brenner for det tradisjonelle norske bondehandverket, der utøvarane produserte korger direkte frå naturen rundt seg.

I dagens samfunn synes dette viktig på mange måtar – å nytte ressursar som ellers vert sett på som eit problem (pinnar…) og å vidareføre tradisjonar og kunnskap både om materialar og bearbeiding av dei, om naturen rundt oss og om fletteteknikkar.

Hege sitt spesialområde er fletta korger i splitta materiale. Det er denne teknikken som pregar dei tradisjonelle korgene, då ein hausta materialane lokalt var ein avhengig av å foredle pinnane til å verte jamne, mjuke og føyelege nok til å flettes ihop til ei korg.

Dette er ein tidkrevjande prosess som krevjar mykje materialkunnskap, trening og erfaring, og som gjer produkta heilt unike, sidan ingen pinnar er like, vert heller ikkje materialet likt frå pinne til pinne! Med dette som grunnlag fletter hun vakre, haldbare og praktiske korger til alle slags formål basert på, og inspirert av, våre rike korgtradisjonar.

Kontakt
Instagram: @kurvmaker_hege_aasdal
Nettside: https://www.kurvmaker.no/

 

0