Norges Husflidslag deltok med Rundt bålet og spikkeaktiviteter på Sparebankstiftelsens arrangement, Verdens kuleste dag 3.september 2022. Arrangementet var på Akershus festning i Oslo og inneholdt aktiviteter for barn i regi av mer enn 30 ulike organisasjoner. På grunn av pandemien hadde dette årvisse arrangementet hatt en pause på 2 år. I løpet av en slik aktivitetsdag er det ca. 30.000 barn, med foreldre, innom aktivitetene.

Etter en periode med opplæring av instruktører i prosjektet, ville vi markere oppstart av aktiviteter med barn og unge, på Verdens kuleste dag. Fra klokka 11.00-16.00 kunne barnefamilier bevege seg rundt på festningen og delta på gratis aktiviteter hele dagen.

Vi planla innholdet i «spikke-drop-in verksted» med tanke på at det kan brukes av husflidslag over hele landet, på lignende aktivitetsdager og markeringer med begrenset tid. Vi rigget tre arbeidsstasjoner, der det var spikkeplass til 8 barn samtidig. De tre stasjonene hadde ulikt tema med ulik vanskelighetsgrad. Barna som deltok, var innom en av spikkeaktivitetene i maks15 min.

Innhold i aktivitetene:
De minste barna fikk tilbud om å spikke rørepinne, tryllestav eller rett og slett bare prøve å spikke i tynne dimensjoner, i fersk selje. Mange barn var svært små, så oppgavene varierte i tid og omfang.

Neste spikkestasjon var for de som hadde spikket litt fra før og her kunne de lage blyanter. Vi brukte ferske seljerønninger og de voksne hjelperne borra hullene og satte inn bly. Deretter var oppgaven å forme og spisse blyanten. Når selja tørker, krymper materialet og blyet blir sittende fast. Alle fikk beskjed om å vente med å bruke blyantene til neste dag, slik at blyet festa seg. Det ble spikka minst 100 blyanter i løpet av lørdagen.

For de største barna hadde vi en spikkestasjon der de lagde smørekniver. Her ble det kløvd ut emner av ferske bjørkekubber, sagd og spikka til. Det ble lagd mange fine smørkniver, men mange barn var litt små og strevde. Både instruktører og foreldre måtte trå til.

Siden vi satte fokus på Rundt bålet prosjektet, hadde vi invitert Norsk Friluftsliv til å ha en stasjon med turmat, sammen med oss. De serverte falafeler og salat i varme pitabrød. De hadde ordnet mat til å servere 500 porsjoner og der var det ikke mye igjen etter 5 timers servering. Det lukta og smakte godt og var kjempepopulært!

Vi hadde også rigga et bord med materiell fra Norges Husflidslag og forsøkte å verve medlemmer, kapre foreldrene og gi litt informasjon om NH.

Bemanning av stasjonene:
Til å organisere køen inn på stasjonen, hadde vi en voksen og 2 ungdommer på 18 år. For å betjene de 3 spikkestasjonene, brukte vi 8 voksne og 2 ungdommer på 18 år. To ansatte hadde ansvaret for vervebordet og på turmatbetjeningen var det en voksen og en ungdom på 18 år.

Erfaringer:
Spikkingen var svært populært. Aktivitetene passet godt og det var dyktige instruktører på alle aktivitetene, som beholdt roen i de mest hektiske periodene. Etter hvert gikk vi tom for emner til de yngste spikkerne, så det ble dobbelstand på blyantspikking.

Å klyve opp emner og betjene standen krevde stram struktur og at barna ble sluppet inn puljevis, slik at de kunne begynne på likt.

Vi måtte ha tydelig kø og slippe inn barn etter hvert som det ble plass på stasjonene, likevel ble det litt «klabb og babb». Turmaten ble så populær at de etter hvert måtte få sin egen kø, for å unngå kaos.

Verving var vanskelig. Utfordringen var flyktige møter og foreldrene hadde mest fokus på å finne nye aktiviteter til sine barn gjennom hele dagen.

Alt i alt en hektisk dag med mange barn som fikk en god opplevelse med spikking og litt mat i magen!

Vi vil takke:
Norsk Friluftsliv for godt samarbeid og god mat!
Sparebankstiftelsen for finansiering og tilretteleggelse for vår deltagelse på Verdens Kuleste dag i år.