26. mars var det klart for den årlige Klesbyttedagen og i år ble det også tilbudt Fikselaug i på mange av arrangementene. Her kunne alle som ville komme innom husflidslaget for å lære å fikse klær.

Fikselaug er åpne reparasjonsverksteder der utstyr, materialer og smilende kompetanse står klar til alle som vil fikse. Blant medlemmene i husflidslag er det mye erfaring og kunnskap i hvordan få tekstilene våre til å vare lenger ved å fikse dem. Tanken bak prosjektet Alt kan fikses er å styrke og synliggjøre dette arbeidet rundt i lagene og ha fokus på hvordan man kan nå de unge med denne kunnskapen.

Husflidslag deltok den 26. mars på Klesbyttedagen med Fikselaug over hele landet. Mange lag fikk gode presseoppslag om arrangementet og mange var innom for å fikse. Både arrangører og besøkende melder om en svært positiv opplevelse!

Se presseoppslag: Gamle Oslo Husflidslag i Aftenposten.

 

 

Kommende Fiksearrangement
Mange lag har allerede lagt planer for når og hvordan de skal ha neste arrangement, og flere har regelmessige møter med fiksing som tema. Finn et Fikselaug nær deg ved å besøke vår kurskalender eller lokallagets hjemmeside. De fleste lokallag har også Facebook og Instagram-side hvor de legger ut sin aktivitet.

Er du god på å fikse? Lokallagene får mange besøkende og trenger flere hender som kan hjelpe til på Fikselauget. Ta gjerne kontakt med laget for å høre hvordan du kan bidra.

 

Bakgrunn for tiltaket
Dette var første runde av Klesbyttedag med Fikselaug i den 3-årige prosjektperioden til Alt kan fikses. I prosjektet vil Norges Husflidslag dele kunnskapen og engasjementet for materiallære og reparasjonsteknikker. Prosjektet er en del av satsingen Holdbart, og er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Alt kan fikses retter seg spesielt mot unge mellom 18–35 år og målet er det samme som Den store Klesbyttedagen: redusere forbruket vårt av klær.

For husflidslagene er det mulig å melde seg på år for år. I prosjektsøknaden var det satt et mål om at 100 lag skal delta i løpet av prosjektets tre år. Da fristen for påmelding gikk ut i starten av februar var det klart at hele 66 lag hadde meldt seg på! Det er tydelig at å lære bort fiksekunnskap videre til unge er noe husflidslag vil bli med på. Og deltagertallene fra Fikselaug så langt viser at dette har slått an.

 

Hva får påmeldte lokallag?
Påmeldte lag får materialpakke med utstyr, økonomisk støtte på 5000,- per lag, samt opplæring og ressursmateriell. Lagene forplikter seg til å samarbeide med noen om å arrangere minst fire åpne og gratis Holdbart-aktiviteter rettet mot unge i hele prosjektperioden.

De påmeldte lagene i 2022 fikk invitasjon til 5 kurskvelder. Når man skal samle deltagere fra hele landet er det veldig praktisk å ha kurskveldene digitalt. Opptak fra kurskveldene har ligger tilgjengelig på innlogget side for deltakerne, for de som ikke kunne delta eller vil se dem på nytt. Tema for kurskveldene var hvordan arrangere fikselaug og praktisk fiksekunnskap. Det var foredrag med teori, men også direktesendt filmstudio der de kunne se kveldens teknikk praktisk demonstrert. Disse kursene var også tilgjengelig for lokallagene sine medlemmer.

Heftet Fiks det! ble brukt som utgangspunkt for opplegget. Alle deltagende lag fikk tilsendt 20 eksemplar av heftet som en del av materialpakken.

I tillegg får lokallag tilgang til en markedspakke med bilder, plakatmal, pressmelding og leserinnlegg.

 

Meld på lokallaget til 2023 og 2024
«Har fått fiksedilla», «Dette gjorde at jeg ville engasjere meg i mitt lokallag», «Inspirerende og gøy lærerikt å delta på de digitale kurskveldene med folk fra hele landet», «Det å snakke med folk om hvor viktig det er med bevissthet rundt det med klær har vært veldig positivt!» er bare noen av sitatene vi har hørt fra lokallag som er med i prosjektet.

66 lokallag meldte seg på i første runde, og i desember åpner vi opp for at enda flere lokallag kan være med. Da blir det ny runde med kursing og materiell fram til neste Klesbyttedag i mars 2023. Og om noen vil går i gang før det, kan vi minne om alt det fine materiellet om Fikselaug som ligger på fagsidene Holdbart. Her får man praktiske tips og hjelp til hvordan gjennomføre Fikselaug. Følg med på nettsiden og i lagsending om neste påmeldingsfrist.

Se hvilke lokallag som er påmeldt prosjektet.