Vil deres lokallag ha Fikselaug på Den Store Klesbyttedagen 26. mars 2022? Gjennom vårt nasjonale samarbeid med Naturvernforbundet setter vi interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangementer. Registrer deres interesse her, og få muligheten til å søke om midler til innkjøp av materiell og nødvendig utstyr.

Prosjektet Alt kan fikses
I 2019-2022 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart. Prosjektmidler gitt av Sparebankstiftelsen DNB går til å utvikle håndbok i fiksing, lærevideoer, kurs og annet læremateriell for lokallag til bruk i møte med publikum.

Gjennom Holdbart-prosjektet «Alt kan fikses!» i perioden 2022-2024 videreutvikles «Fikselaug» for å nå flere i målgruppa unge og unge voksne (18-35 år). Et av hovedmålene for prosjektet er at lokallag i Norges Husflidslag som har stor kompetanse om fiksing skal ut og nå folk der folk er. Gjennom samarbeid med bl.a. Naturvernforbundet får lokallag tilgang til nye arenaer, i første omgang i forbindelse med Den Store Klesbyttedagen 26.mars 2022. Dette er et årlig nordisk arrangement, og en gylden mulighet for de lagene som ikke ennå har arrangert Fikselaug eller Holdbart-arrangement.

Lokale samarbeid
Å samarbeide med andre er morsomt og lærerikt. Man kan også nå ut til andre enn de man vanligvis treffer i husflidslagene. Lokallag oppfordres til å etablere samarbeid lokalt med f.eks. miljøorganisasjoner, bygdelag, biblioteker, barselgrupper eller utdanningsinstitusjoner. Gjennom det nasjonale samarbeidet med Naturvernforbundet vil Norges Husflidslag sette interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangementer der det er mulig.

Tilskudd til materiell
Lokallag som deltar i prosjektet vil få tilgang til å søke inntil kr 5000,- til innkjøp av materiell og nødvendig utstyr som trengs for å kunne arrangere åpne fiksearrangementer. Behovet for støtte blir individuelt vurdert ut fra meldt behov, i tillegg til at hvert lokallag som deltar får en grunnpakke med materiell.

Informasjonsmøte
Alle lokallag er invitert med i dette nasjonale prosjektet. På dette informasjonsmøtet får du vite mer om innholdet i prosjektet. Hva får lokallag av materiell og opplæring i forkant av Klesbyttedagen? Hva forplikter lokallaget seg til ved å være med på prosjektet? Hvordan melde seg på? Det blir anledning til å stille spørsmål.

Informasjonsmøtet foregår digitalt. Ingen påmelding nødvendig.
Møtelenke: us06web.zoom.us/j/81508303681?pwd=N0t2NmlpT2wveldKeURKVm01TW9Pdz09
Meeting ID: 815 0830 3681 Passcode: 003833

Se Facebook-arrangement.

 

Webinarer
Den første uken i februar 2022 (uke 5) vil vi, sammen med Naturvernforbundet, ha et webinar for husflidslag om Den store klesbyttedagen, og eksterne samarbeid. Dette møtet er åpent for alle lokallag som er nysgjerrige på hvordan Klesbyttedagen foregår.

Senere på våren blir det opplæringskurs for de lokallagene som er påmeldt. Datoer kommer.

 

Meld dere på
Lokallag som er interessert i å delta i 2022 må fylle ut dette påmeldingsskjemaet innen 31.01.22.
NB! Det blir flere muligheter for å melde seg på gjennom det treårige prosjektet.