Vil deres lokallag bli bedre på Fikselaug? Registrer deres interesse her. Få opplæring i fikseteknikker, få til gode samarbeid med lokale aktører og motta en innholdsrik materialpakke. Gjennom vårt nasjonale samarbeid med Naturvernforbundet om Den store klesbyttedagen 22.april 2023, setter vi også interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangement.

Meld dere på
Vi kjører en ny runde med påmelding til Alt kan fikses.
Lokallag som er interessert i å delta fra 2023 må fylle ut dette påmeldingsskjemaet innen 15.01.2023..

Informasjonsmøte – Dato kommer
På dette informasjonsmøtet får du vite mer om innholdet i prosjektet. Hva får lokallag av materiell og opplæring? Hvordan kan man samarbeide godt med andre? Hva forplikter lokallaget seg til ved å være med på prosjektet? Hvordan melde seg på? Det blir anledning til å stille spørsmål.

Bakgrunn
I 2019-2024 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart. Prosjektmidler gitt av Sparebankstiftelsen DNB går til å utvikle håndbok i fiksing, lærevideoer, kurs og annet læremateriell for lokallag til bruk i møte med publikum.

Gjennom Holdbart-prosjektet «Alt kan fikses!» i perioden 2022-2024 videreutvikles «Fikselaug» for å nå flere i målgruppa unge og unge voksne (18-35 år). Et av hovedmålene for prosjektet er at lokallag i Norges Husflidslag som har stor kompetanse om fiksing skal ut og nå folk der folk er. Gjennom samarbeid med bl.a. Naturvernforbundet får lokallag tilgang til nye arenaer, i første omgang i forbindelse med Den Store Klesbyttedagen 22.april 2023. Dette er et årlig nordisk arrangement, og en gylden mulighet for de lagene som ikke ennå har arrangert Fikselaug eller Holdbart-arrangement.

Å samarbeide med andre er morsomt og lærerikt. Man kan også nå ut til andre enn de man vanligvis treffer i husflidslagene. Lokallag oppfordres til å etablere samarbeid lokalt med f.eks. miljøorganisasjoner, bygdelag, biblioteker, barselgrupper eller utdanningsinstitusjoner. Gjennom det nasjonale samarbeidet med Naturvernforbundet vil Norges Husflidslag sette interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangementer der det er mulig.

 

Dette får lagene som deltar

  • En grunnpakke med materiell til bruk på Fikselaug: Fiksehefter, utstyr og materialer.
  • Kurs i fikseteknikker og Fikselaugsarbeid for alle medlemmer i lokallaget. I løpet av året får de tilbud om å delta på webinarer. Datoer kommer.

 

Dette forplikter lagene seg til

  • Laget forplikter seg til å arrangere 4 gratis Holdbart-arrangementer i løpet av prosjektperioden (t.o.m 2024). Trenger ikke være en Klesbyttedag. Lagene står fritt til å arrangere andre kurs og Fikselaug i tillegg.
  • De som har søkt og fått økonomisk støtte må rapportere på hva pengene er brukt til.
  • Samarbeid med ekstern aktør, for eksempel lokallag av Naturvernforbundet, bibliotek, kommuner, kafeer, frivillighetssentraler, studentorganisasjoner, firma osv.