Vil deres lokallag bli bedre på Fikselaug? Få opplæring i fikseteknikker, få til gode samarbeid med lokale aktører og motta en innholdsrik materialpakke. Gjennom vårt nasjonale samarbeid med Naturvernforbundet om Den store klesbyttedagen 22.april, setter vi også interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangement.

Meld dere på
Påmeldingsfristen for å bli med på Alt kan fikses var 1.februar 2023.

Se listen over de 62 påmeldte lagene her.


Informasjonsmøte – 18. januar, kl. 18.00.
Takk for deltakelse ved informasjonsmøte. Det var omtrent 70 deltakere påkoblet og mange som satt i flertall rundt dataskjermen.
Alstahaug Husflidslag, Kristiansand Husflidslag og Nordreisa Husflidslag har jobbet med Alt kan fikses i ett år og delte sine tips og triks for hvordan jobbe med Fikselaug. De inspirerte oss stort med hvordan de har hatt samarbeid med bibliotek, studentorganisasjoner, videregående skoler og hvordan de har gjennomført Den store klesbyttedagen.

Dette får lagene som deltar:

 • En grunnpakke med materiell til bruk på Fikselaug: Fiksehefter, utstyr og materialer.
 • Markedsføringspakke: Fiksehefter til utdeling, bilder og forslag til invitasjon, leserinnlegg og pressemelding
 • Breddegave på 3000 kr (til for eksempel innkjøp av symaskin, strykejern mm.)
 • Kurs i fikseteknikker og Fikselaugsarbeid for alle medlemmer i lokallaget. I løpet av året får de tilbud om å delta på disse webinarer:
  1.webinar: 6.mars
  2.webinar: 21.mars
  3.webinar: 13.april m/naturvernforbundet
  4.webinar: 18.april
  5. webinar: August, dato kommer
  6.webinar: September, dato kommer


Dette forplikter lagene seg til:

 • Laget forplikter seg til å arrangere 4 gratis Alt kan fikses-arrangementer i løpet av prosjektperioden utenfor egne lokaler(t.o.m desember 2024). Trenger ikke være en Klesbyttedag. Lagene står fritt til å arrangere andre kurs og Fikselaug i tillegg.
 • Arrangementene skal rettes mot målgruppa som er 18-35 år
 • Samarbeid med ekstern aktør, for eksempel lokallag av Naturvernforbundet, bibliotek, kommuner, kafeer, frivillighetssentraler, studentorganisasjoner, firma osv.
 • Rapporterte til Norges Husflidslag om hva de har brukt midlene til, erfaringer med å drive Fikselaug og hvem de har samarbeidet med

__

Bakgrunn
I 2019-2024 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart. Prosjektmidler gitt av Sparebankstiftelsen DNB går til å utvikle håndbok i fiksing, lærevideoer, kurs og annet læremateriell for lokallag til bruk i møte med publikum.

Gjennom Holdbart-prosjektet «Alt kan fikses!» i perioden 2022-2024 videreutvikles «Fikselaug» for å nå flere i målgruppa unge og unge voksne (18-35 år). Et av hovedmålene for prosjektet er at lokallag i Norges Husflidslag som har stor kompetanse om fiksing skal ut og nå folk der folk er. Gjennom samarbeid med bl.a. Naturvernforbundet får lokallag tilgang til nye arenaer, i første omgang i forbindelse med Den Store Klesbyttedagen 22.april 2023. Dette er et årlig nordisk arrangement, og en gylden mulighet for de lagene som ikke ennå har arrangert Fikselaug eller Holdbart-arrangement.

Å samarbeide med andre er morsomt og lærerikt. Man kan også nå ut til andre enn de man vanligvis treffer i husflidslagene. Lokallag oppfordres til å etablere samarbeid lokalt med f.eks. miljøorganisasjoner, bygdelag, biblioteker, barselgrupper eller utdanningsinstitusjoner. Gjennom det nasjonale samarbeidet med Naturvernforbundet vil Norges Husflidslag sette interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangementer der det er mulig.