Vil deres lokallag bli bedre på Fikselaug? Vær med på vårt prosjekt «Alt kan fikses!» og få opplæring i fikseteknikker, gode samarbeid med lokale aktører og motta en innholdsrik materialpakke. Gjennom vårt nasjonale samarbeid med Naturvernforbundet om Den store klesbyttedagen 27.april, setter vi også interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangement.

Dette får lagene som deltar:

  • En grunnpakke med materiell til bruk på Fikselaug: Fiksehefter, utstyr og materialer.
  • Markedsføringspakke: Fiksehefter til utdeling, bilder og forslag til invitasjon, leserinnlegg og pressemelding
  • Breddegave på 3000 kr (til for eksempel innkjøp av symaskin, strykejern mm.)
  • Digitale kurs i fikseteknikker og Fikselaugsarbeid for alle medlemmer i lokallaget.

 

Se listen over lokallag som allerede har meldt seg på
2022: 66 påmeldte
2023: 62 påmeldte

 

Meld dere på her.
Påmeldingsfrist er 31.januar 2024.

PP av informasjonsmøtet 17.januar finner du her

 

 

Dette forplikter lagene seg til:

  • Laget forplikter seg til å arrangere 2 gratis Alt kan fikses-arrangementer i løpet av prosjektperioden utenfor egne lokaler(t.o.m desember 2024). Trenger ikke være en Klesbyttedag. Lagene står fritt til å arrangere andre kurs og Fikselaug i tillegg.
  • Arrangementene skal rettes mot målgruppa som er 18-35 år
  • Samarbeid med ekstern aktør, for eksempel lokallag av Naturvernforbundet, bibliotek, kommuner, kafeer, frivillighetssentraler, studentorganisasjoner, firma osv.
  • Rapporterte til Norges Husflidslag om hva de har brukt midlene til, erfaringer med å drive Fikselaug og hvem de har samarbeidet med

Bakgrunn
I 2019-2024 jobber Norges Husflidslag med hvordan materialkunnskap, håndverk og husflid kan bidra til å gjøre oss til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart. Prosjektmidler gitt av Sparebankstiftelsen DNB går til å utvikle håndbok i fiksing, lærevideoer, kurs og annet læremateriell for lokallag til bruk i møte med publikum.

Gjennom Holdbart-prosjektet «Alt kan fikses!» i perioden 2022-2024 videreutvikles «Fikselaug» for å nå flere i målgruppa unge og unge voksne (18-35 år). Et av hovedmålene for prosjektet er at lokallag i Norges Husflidslag som har stor kompetanse om fiksing skal ut og nå folk der folk er. Gjennom samarbeid med bl.a. Naturvernforbundet får lokallag tilgang til nye arenaer, i første omgang i forbindelse med Den Store Klesbyttedagen 27.april 2024. Dette er et årlig nordisk arrangement, og en gylden mulighet for de lagene som ikke ennå har arrangert Fikselaug eller Holdbart-arrangement.

Å samarbeide med andre er morsomt og lærerikt. Man kan også nå ut til andre enn de man vanligvis treffer i husflidslagene. Lokallag oppfordres til å etablere samarbeid lokalt med f.eks. miljøorganisasjoner, bygdelag, biblioteker, barselgrupper eller utdanningsinstitusjoner. Gjennom det nasjonale samarbeidet med Naturvernforbundet vil Norges Husflidslag sette interesserte lokallag i kontakt med lokale arrangører av klesbyttearrangementer der det er mulig.