Er du en håndverker under 25 år og har ambisjoner om en yrkesvei innen tradisjonelle håndverksfag? Ser du for deg å jobbe på et museum? Da er Ungt tradisjonshåndverk et spennende prosjekt for deg.

Foto: Norsk Håndverksintitutt

I perioden 2022-2024 skal det ansettes 15 unge håndverkere i 100% stillinger over 6 måneder ved ulike museer på Østlandet. De er på jakt etter unge håndverkere innen tradisjonelle fag, enten det er et av de små håndverksfagene, se her, eller du vil satse på restaurering og smale teknikker innenfor byggfag.

Det søkes etter deg som allerede har fagbrev, svennebrev, som er i et lærlingeløp, eller har tilsvarende kompetanse.

Ungt Tradisjonshåndverk
Prosjektet gir unge håndverkere en mulighet til å opparbeide seg verdifull erfaring, styrke egen kompetanse og bygge profesjonelt og sosialt nettverk.

Prosjektet Ungt tradisjonshåndverk er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Lillehammer museum ved Norsk håndverksinstitutt og Maihaugen, Gudbrandsdalsmuseet, Anno museum ved Glomdalsmuseet,  Museene i Akershus ved Follo museum, Hjerleid Handverksskole og Tradisjonshåndverk opplæringskontor (TrHå). Museene er en mangfoldig arbeidsplass med behov for mange ulike håndverk innenfor bl.a. bygningsvern, konservering, formidling og drift.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB, Fylkeskommunen Innlandet og Viken fylkeskommune.

 

Søk på stillingen

Les mer om prosjektet Ungt Tradisjonshåndverk