Målet med kurset er å rekruttere til ungdomsråd nasjonalt og til styrene i lagene. På kurset vil vi legge vekt på veilederopplæring for ungdomsinstruktører i hele landet.

Kurset er for deg mellom 16-24 år.
Sted: Bodø, Sjunkhatten leirsted
Tid: 21-23.oktober, vi begynner kl 16.00 fredag og avslutter søndag etter lunsj ca. kl. 13.00.
Pris: Kost og losji 2200,- pr.person, i tillegg kommer reise. Kurset er gratis.
Lærere: 4-5 voksne lærere + lokal miljøarbeider
Maks tall deltagere: 30-40 stykker

Programmet vil bestå av litt teori om Norges husflidslag og hvordan en tilrettelegger for praktisk opplæring i organisasjonen. Det blir flest praktiske arbeidsøkter der vi jobber med fiksing og omsøm, spikking, beskyttelse/slire og vedlikehold av spikkekniven.

Påmelding i kurskalenderen her.

Vi oppfordrer alle regionlag og/eller lokallag til å sponse 2 ungdommer.

Påmeldingsfrist 7.10.22

Det vil bli laget en felles begrunnelse for de som trenger å søke fritak fra skole/undervisning til å delta på dette nasjonale arrangementet.

Foto: Johanne Tysnes