Noen erfaringer fra det første kurset i 2021

13 februar arrangerte husflidskonsulentene i Buskerud, Vestfold og Telemark et digitalt Ung Husflid- veilederkurs. Det var til sammen 46 deltakere. Kurset inneholdt en stor teoretisk del, men også en praktisk del. Deltakerne fikk tilbud om en prøveoppkobling noen dager på forhånd. På selve kursdagen kunne folk koble seg opp allerede fra en halv time før kursstart, slik at de skulle slippe å bli stressa for ikke å klare dette. I teoridelen var det fokus på hvordan starte opp og drive aktiviteter for barn og unge. I og med at vi var veldig mange, var det vanskelig i denne delen å legge opp til en dialog med alle deltakerne. Derfor ble det heller delt skjerm og mye av den informasjonen som ligger tilgjengelig på hjemmesiden til UH ble gjennomgått. Deltakerne kunne sende inn spørsmål i chatten. Disse spørsmålene ble lest opp og besvart til alle der og da.

I den praktiske delen skulle deltakerne sy en bålvott (grillvott). Dette produktet ble valgt fordi vi skal jo etter hvert i gang med et prosjekt som heter «Rundt bålet». Vi tre konsulentene laget materialpakker på forhånd og sendte ut i god tid til de påmeldte. Se her er oppskrift på bålvott

For at vi skulle klare å undervise praktisk digitalt, benyttet vi et dokumentkamera. Vi hadde laget ferdig noen trinn for trinn votter på forhånd.

Deltakerne ga tilbakemelding på at dette fungerte svært godt. De kunne også her stille spørsmål underveis som ble besvart på direkten.

Etter matpausen ble deltakerne inndelt i grupperom. Her skulle de prate seg imellom om hva de hadde fått til i denne koronatida og hva de håpet å få til videre. Her fikk de mange tips av hverandre og ble inspirerte til å prøve ut selv. Vi arrangører stakk innom alle gruppene og spurte hvordan det gikk med dem.

Når tida var ute, ble de satt direkte over til det store møterommet igjen. Der tok vi en oppsummering av dagen og opplegget. Vi etterspurte både ris og ros. Deltakerne sa de synes dette hadde fungert svært godt.

Derfor gir vi oss i kast med et tilsvarende kurs allerede 20 mars. Så vil du være med, så heng på!