Gode eksempler på fra 4 lokallag som har arbeidet seg igjennom pandemien og økt medlemstallene sine fra 2019-2021.

Gausdal husflidslag


Tekst og bilder fra leder Anne Karin Enger

I Gausdal husflidslag satte vi fokus på rekruttering av barne- og ungdomsmedlemmer.

Dette var noen av aktivitetene våre, for å øke er barnemedlemstallet. Vi brukt koronatida til å synliggjøre oss i bygda, både for barn og unge, og folk flest.

 • Vi hengte opp røde hjertere i sentrum før jul.
 • Vi hengte opp gule dusker rundt i bygda ved påsketider- i samarbeid med SFO på skolene.
 • Vi delte ut aktivitetsposer i postkassene til jul og påske.
 • Vi gjennomførte ei knallfin sommeruke – uke 25 med 11 deltagere i 2021.
 • Vellykket juleverksted der vi lagde solide, ordentlige ting som ungene er stolte av å vise frem og gi bort.

Når vi samles, lager og serverer god mat, der vi hensyntar alle behov. Vi ser det som svært viktig å skape gode miljøer med en trygg stemning.

Positive opplevelser gir gode ord blant barna og er smittsomt! Foreldre, besteforeldre framsnakker oss. Det er lite «håndarbeid» i skolen og ungene liker å gjøre ting med hendene og bruke sine kreative evner.

Gjøvik husflidslag


Informasjon og bilder fra Marit Johanne Aashaug

For 10 år siden starta Marit Johanne Aashaug opp med 3-4 unger i Ung Husflid på Eiktunet på Gjøvik. Før pandemien hadde de i underkant av 60 medlemmer under 26 år.
Gjøvik husflidslag måtte holde stengt mye av tida etter 12.mars 2020, men greide å gjennomføre to sommer-aktivitetsuker i august 2021. Der 50 unger deltok hver uke!
Nå på nyåret har barn og unge strømma til de vanlige aktivitetene igjen, og Ung Husflid-medlemstallet oppe i 69.

Gjøvik husflidslag deler aktivitetene UH medlemmene opp i ulike aldres og verkstedgrupper.
De bruker i alt 3 hus med verksteder på Eiktunet museum.
Tekstil:
Barnegruppe 6-9 år
Mellomgruppe 10-12/13 år
Ungdomsgruppe 13 år og oppover
Snekker`n:
Barnegruppe 6-9 år
Mellomgruppe 10- 12/13 år
Ungdomsgruppe 13 år og oppover

Gruppene møtes på tirsdager, annenhver uke i vår og høsthalvåret.
Det er ca. 12 voksne med i «staben» av frivillige veiledere.

Østensjø husflidslag


Tekst og bilder: Leder og UH kontakt Inger Hallan

Aktiviteter for Ung husflid i Østensjø husflidslag under pandemien februar 2020 – november 2021. Normal organisering av Ung Husflid-aktiviteten i Østensjø husflidslag har vært 2 kurs a 3 ganger a 2 timer hvert semester = 4 kurs pr år. Utfordringer under pandemien ble nedstenging, avlysning, avstandskrav, stengte lokaler, tillatt for barn, ikke tillatt for voksne, munnbindkrav og så videre.

 1. kurs våren 2020 gikk som normalt i Oppsal samfunnshus.
 2. kurs våren 2020 startet 7. mars med11 ung-husflidere. Vi trykket på skinn for å sy pulsvarmere, men 12. mars stengte alle aktiviteter!
  For å fullføre pulsvarmerne, underviste vi på nett via Zoom.

Vi var redd for å miste medlemmene, og tenkte på hvordan vi kunne finne noe meningsfylt å gjøre i en passiv tid for barna, som samtidig var en lovlig organisering. Det var lov å være ute!
I slutten av mai inviterte husflidskonsulenten til Ung husflid-verksted i hagen, for å farge batikk.
Avstand og kohorter
Vi avholdt styremøter og la planer og program. Høsten 2020 var det lov å møtes med god avstand, kohorter kunne møtes og sitte nær hverandre. Samfunnshuset ble stengt for alle arrangement, men bibliotekene var åpne. Vi fikk låne biblioteket i mer-åpen tid.

Slik fortsatte aktivitetene våre, vi la planer og endret ettersom vi måtte tilpasse oss. Til tross for alle variablene fikk vi gjennomført flere kurs med 9-12 deltagere:

 • Vi sydde filttøfler med dekor og tungesting.
 • Akvarellmaling av ‘kartong’ til billedvev. Billedvev i liten vevramme.
 • Sydde votter i ullfilt med applikasjon, broderi, tråkling og maskinsøm.
 • Rundt bålet spikke-aktivitet i slutten av mai, to kvelder a 3 timer.
  Først høsten 2021, kunne vi arrangere normal barne-aktivitet.

Leirfjord husflidslag


Tekst og bilder fra sekretær og medansvarlig for Ung Husflid Marit Langeland

Vi var heldige og hadde liten smitte både 2020 og 2021. Likevel måtte vi forholde oss til de nasjonale reglene som ble satt.
Husflidslaget har hatt tilbud til barn og unge i ganske mange år, men vi har ikke hatt mange som har benyttet seg av tilbudet. 5-10 stk.

Våren 2020 satset vi på å få til en økt aktivitet i ung husflid. Siden landet ble stengt ned i mars og påsken stod for døra ville vi likevel holde kontakten og gi inspirasjon til våre unge. Da kjørte vi rundt med materialpakker, med veiledning, til alle sammen. Dette var populært og ble godt mottatt.

Da det ble vår, hadde vi to utearrangement. Aktiviteter ute er flott!  Det er lett å holde god avstand, plass nok til å finne på mye kjekt etter en lang vinter.

Vi tok sommerferie. Kommunen hadde en anmodning om sommerskole. Dette hadde vi ingen erfaring med. En slik aktivitet krever en håndfull engasjerte voksne, det er noe som må planlegges godt. Mange av våre medlemmer er i full jobb og syns det er godt med ferie. Derfor er det vanskelig å få nok ledere til sommerskole, men etter å ha hørt hvordan andre lag arrangerer sommerskoler er vi fristet å prøve.

Høsten kom og korona fortsatt, men vi mente vi kunne holde en forsvarlig aktivitet, basert på lave smittetall. Vi skrev et «personlig» brev til alle barn fra 4. til 10. klasse. Dette ble delt ut digitalt gjennom skolenes postsystem. Effektivt og kostnadssparende. Rektorene var positive. Husflidslaget har en annen aktivitet enn idrettslag, og har et tilbud til barn som savner kreative aktiviteter. Dessuten er et medlemskap svært rimelig.

Det møtte 20 barn fra 9 til 14 år. 4 gutter og resten jenter. Vi delte i to grupper etter alder, og samlet guttene på samme gruppe.  Da kunne vi lettere tilpasse aktivitetene både med tanke på utvikling og interesserer. Ved å ha barna i grupper kunne vi få til et godt smittevern.

Våre mål er etter hvert å lære barna og de unge, teknikker og håndverk som de kan ha glede av hele livet. Hvis det er mulig å differensiere på vanskelighetsgrad og type aktivitet er det bra. Vi ser at enkelte kan fort bli ukonsentrerte, fordi de ikke er vant med å holde på i lengre sekvenser. Å trene konsentrasjon og nøyaktighet er viktig. Men vel så viktig er at våre unge medlemmer kan komme med ønsker og ideer som vi kan møte på.

Det er inspirerende og artig å jobbe med Ung Husflid.  Det bør alle husflidsmedlemmer få muligheten til😊