Lesja Husflidslag har laga ein film om rødlisteteknikken trykkty.

Stillbilde fra dokumentasjonsfilm. Trykkty av Lesja husflidslag.