Husflidslaget i Lesja har laga ein film om rødlisteteknikken trykkty.

Stillbilde fra dokumentasjonsfilm. Trykkty av Husflidslaget i Lesja.