Fredag 23. september besøkte 19 elever fra 8.-10. trinn på Vollebekk skole Kulturhistorisk Museum. Elevene har valgfaget Design og redesign og lærer Fredrik Svang Jansen, som er medlem i Bjerke Husflidslag og med i Unge Voksne-gruppa i Norges Husflidslag, var også med. Husflidskonsulenten i Oslo Kristine Fornes har innledet et samarbeid med mangfoldskuratoren Tone Cecilie Simensen Karlgård og i fjor høst prøvde de ut det samme kurset en ettermiddag på 15 lærere med stor suksess. Kurset var da støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Instruktører var Kristine Fornes, tekstilkunster og ansatt i Norges Husflidslag som Husflidskonsulenten i Oslo og Tone Cecilie Simensen Karlgård som er museumslektor og mangfoldskurator i utstillings- og publikumsseksjonen ved Kulturhistorisk Museum, pluss to studenter fra Oslo Met som hadde praksisplass på museet.

Først snakket vi sammen om hva som skulle skje i løpet av dagen og knyttet det opp mot gjenstandene som var funnet frem som mulig inspirasjon og trykkblokker med like motiver.

Elevene fikk omvisning i relevante utstillinger: Arktis og Amerika- samtid – fortid – identitet, med fokus på ull, skinn, lær og pels.

Deretter rigget vi oss til rundt bordet og startet med å klippe til biter i skinn, ta mål og planlegge design, farger, søm, form og uttrykk. Blokktrykk på saueskinn gir en innføring i søm og trykk på saueskinn og elevene lærte om skinnets kvaliteter og egenskaper og fikk prøve seg på søm med lintråd og skinn nål, og trykke motiver fra skinnfellens og tekstiltrykkets symbolverden, blokker frest ut i tre fra Fjellform på Geilo. Vi hadde også trykkblokker fra andre steder i verden, som Pakistan og India hvor det er rike tradisjoner for trykk på tekstil.

Basert på museumssamlingene fra både fortid og samtid, i ulike klimasoner i verden, ønsket vi å legge vekt på formidling av materialforståelse. Å forstå hva som er naturmaterialer og hva som er syntetiske materialer er grunnleggende kunnskap for å tenke, lære om og å leve bærekraftig.

Det ble mange inntrykk, valg og muligheter og elevene jobbet en hel dag på museet med oppgaven slik at de fikk tid til å tenke og planlegge. Resultatet ble flotte pulsvarmere i skinn i mange varianter og flotte fargekombinasjoner – bare se her!

Nå har museet i samarbeid med husflidskonsulenten søkt om det samme opplegget i DKS og venter spent på svar. Husflidskonsulenten og Fredrik Svang Jansen, som er medlem i Bjerke husflidslag i Oslo, har hatt flere møter med museets ansatte og en kursrekke for lærere i valgfaget Levende kulturarv står også på planen.