Under landsmøtet i Bodø i juni 2024 ble tre ildsjeler hedret med Norges Husflidslags fortjenestemedalje. Inger Johanne Larsen, Annie Tollefsen og Rita Vistad belønnes for årelang innsats for husflidssaken.

F.v. Rita Vistad, Inger Johanne Larsen og Annie Tollefsen

Norges Husflidslags Fortjenestemedalje ble innstiftet i 1935 og tildeles personer som har gjort en fortjenstfull innsats for norsk husflid i inn- og utland. Den er Norges Husflidslags høyeste utmerkelse. Den som tildeles medaljen må på en fremragende måte ha gjort en aktiv innsats, vist spesiell interesse og forståelse for godt husflidsarbeid og ha virket for husflidssaken på et nasjonalt eller internasjonalt plan gjennom et lengre tidsrom.

Annie Tollefsen mottar diplom fra styreleder Barbro Tronhuus Storlien.

Annie Tollefsen

Annie Tollefsen (72) formidler kunnskap til barn og voksne med stor entusiasme, og har et stort spekter av teknikker hun behersker. Hun har blant stått for kopiering av bunadsdeler fra nærmiljøet i Åseral, og samarbeidet med å utvikle produktene med Norsk Flid Husfliden Mandal. Hun har også vært en pioner innen Ung Husflid i Åseral Husflidslag, som var ett av de første husflidslagene i regionen som startet med Ung Husflid.

Styreleder Barbro Tronhuus Storlien gratulerer Inger Johanne Larsen med hedersmedalje.

Inger Johanne Larsen

Inger Johanne Larsen (75) har hatt husflid både som yrke og fritidsbeskjeftligelse. Hun var med på å starte Husflidhåndverkerne i Nordland for 40 år siden, og har arbeidet både med never og bunadsøm. Hun har holdt kurs i brodering og montering i hele Nordland, og har også hatt ansvar for påtegning for Husfliden Bodø. I mer enn 30 år har hun vært medlem av bunadsnemnda for nordlandsbunaden og jobbet for å ivareta kunnskapen om denne. Hun har også vært leder i lokal- og regionlag.

Rita Vistad får utmerkelsen overrakt av Merethe Matsson og Agnete Sivertsen fra styret i Norges Husflidslag.

Rita Vistad

Rita Vistad (71) har en rekke landsmøter bak seg, som delegat både fra butikk, regionlag og husflidhåndverkerne. Hun har vært en av pådriverne bak etableringen av håndveverfaget og har deltatt i utformingen av læreplanene. Hun har vært vevlærer både i lokallag og på den modulbaserte vevopplæringen. Som husflidshåndverker har hun også engasjert seg i organiseringen av håndverkerlag, og for å bedre rammebetingelsene for tradisjonshåndverkere. Hun har vært styreleder i lokallag og regionlag, og har sittet i styret for Norges Husflidslag, i tillegg til verv i Studiefurbundet kultur og tradisjon og Voksenopplæringsforbundet.

Det er med stor glede og takknemlighet Norges Husflidslag gir de tre mottakerne organisasjonens høyeste utmerkelse for sitt arbeid, og vi takker for lang og verdifull innsats for husflidssaken gjennom mange år.