Lørenskog Husflidslag har satset på to rødlisteteknikker: Karding og spinning, og tægerarbeid.

Karding og spinning

Høsten 2014 ble hele styret i Lørenskog «påtvunget» kurs i spinning og karding. 8 personer deltok. Kurslærer var Signe Irene Berg.

Våren 2015 ble det arrangert kurs med 8 deltakere. Våren 2017 fulgte vi opp med nok et kurs.

Spinning seer ut til å ha fått mange tilhengere de siste årene. Det er morsomt å mestre kunsten og ekstra morsomt å kunne si at du selv har spunnet garnet til lua eller genseren din.

Tægerbinding

Husflidslaget har en nestor innen faget; Signe Irene Berg. Hun er kjent og kjær som kurslærer innen tægerbinding over store deler av landet.

Tægerbinding er en svært gammel teknikk.

Bindingsteknikken har vært kjent over store deler av verden og ulike materialer som f.eks. røtter, siv og halm har vært brukt. I Norge er det vanlige bjørkerøtter som blir brukt. De er spesielt godt egnet fordi de er myke og smidige samtidig som de er sterke. Bjørkerøtter dras opp fra myr eller i sandtak. De eldste bevarte fragmenter av tægergjendstander i Norge ble funnet i Osebergskipet, og består av bunnen av en liten kurv samt flere sidefragmenter. Bundne kurver ble gjerne brukt til transport, oppbevaring og/eller servering av mat.

Lørenskog Husflidslag har arrangert følgende kurs: Høsten 2015 med 5 deltakere, våren 2016 med 5 deltakere, høsten 2016 med 6 deltakere. Dette siste kurset er en kombinasjon av kurs og ring, for nå er flere av deltakerne blitt så flinke at de kan arbeide videre på egnehånd og med hjelp av hverandre. Lærer for alle kursene har vært Signe Irene Berg.

Deltakerne er med kurslærer ut for å lære hvor god tæger er å finne. De trekker tæger, rengjør og klargjør for binding. Det trengs mye tæger for ei kurv.

Tekst Signe Irene Berg.

Spinning Akershus