Barbro Tronhuus Storlien ble takket av som styreleder for Norges Husflidslag etter seks innholdsrike år på landsmøtet i Bodø denne helgen. Barbro har vært en tydelig, tilgjengelig og dyktig leder som har loset organisasjonen gjennom mange utfordringer og endringer, samtidig som hun har bidratt til å ivareta og videreføre vår kulturarv innen håndverk og husflid.

Barbro Storlien åpner landsmøte i Bodø, juni 2024

Barbros faglige kunnskap og brennende engasjement for bunad og kulturarv har vært uvurderlige ressurser for organisasjonen. Hun har stått støtt gjennom pandemien, håndtert store utskiftninger blant de ansatte, og ledet utallige bunaddebatter og årsmøter i regionlagene. Hennes evne til å tilpasse seg og lede i en digital hverdag har vært topp. Hun har samarbeidet nært med både styremedlemmer, frivillige, ansatte og samarbeidspartnere utenfor Norges Husflidslag, og vi takker for gode innspill, diskusjoner, latterkuler og tankevekkende kommentarer.

Din ledelse har ikke bare ført til konkrete resultater, men også til en sterkere følelse av samhold og felleskap i Norges Husflidslag. Du har vist hvordan en god leder kan navigere gjennom både stormfulle tider og stille farvann, og alltid med en klar visjon for organisasjonens beste.

Selv om Barbro nå overlater styreledervervet til Agnete Sivertsen, vil vi fortsatt ha gleden av hennes kunnskap og engasjement i fremtiden, som blant annet kurslærer i lokallag og på Bunadopplæringa.

Tusen takk for innsatsen og dedikasjonen gjennom disse seks årene! Du har brakt Norges Husflidslag videre og lagt et solid grunnlag for fremtidig vekst og utvikling. Vi setter stor pris på alt du har gjort for organisasjonen og ser frem til å fortsette samarbeidet på andre arenaer.

På vegne av hele Norges Husflidslag ønsker vi å uttrykke vår takknemlighet. Ditt arbeid har inspirert mange.