Tægerbinding er både arbeidskrevende og vakkert. Flere lokale husflidslag har valgt seg ut dette som sitt Rødlisteprosjekt.

TÆGERSANKING

Du trenger grev eller hakke, avbitertang, plastsekk og hansker. God tæger finner en gjerne på et fuktig – myrlendt bjørkeskogområde.

GRAVE ETTER TÆGER = TYNNE BJØRKERØTTER

Arbeidet starter inne ved bjørkestammen, der man graver ned for å finne utspringene fra stammen, som er tæger.

Du løfter opp en tåg om gangen, rekker den så langt man kan, klipper den av. Tægerne kveiles sammen og legges i plastsekk med fuktig husmose. Den mest gunstige årstiden for sanking av tæger er ved St.Hans og framover sommeren, da går barken lettest av. Ellers kan man sanke helt frem mot høsten.

RENSKE TÆGER = TA AV BARKEN

Ferdig sanket kan du renske tægeren ute i naturen, eller ta med hjem. Å renske tægeren vil si å ta av barken. Du trenger en god kniv. Tægerne kan ligge noen dager før de renskes, men det må passes på at det er fukt i sekken.

Ved rensking brukes et plastforkle eller et skinnforkle. Ta en tåg om gangen og legg over knærne, bruk den butte siden av kniven og barken skrapes av. Ferdig rensket kveiles tægerne sammen.Til slutt bindes alle sammen og henges- lagres, gjerne i uthus.

TÆGERBINDING

Ved tægerbinding legges tægeren i lunkent vann. Ved start bør de ligge et par timer før arbeidet starter.

Som verktøy til bindingen brukes et sauebein til å lage opning mellom tægerne (som en syl) for at bindingståga glir lett igjennom arbeidet. Denne kaller mange en pren.

Du trenger også en tang med flat nebb som hjelpemiddel til å trekke tåga gjennom enkelte ganger. Kniv er nødvendig. Klesklyper er fint for å holde arbeidet på plass når det legges bort.

Støttetågen er ei rund tåg. Bindetåg er ei tåg som er delt (kløyvd) på midten.

Tågen deles (kløyves) ved at både tommel og pekefinger på begge hender brukes på hver side av tågen, da går den ikke i stykker. Se instruksjonsfilm. All tåg som brukes må ligge i vann under arbeid, selve arbeidet må også legges i vann av og til.