Tynset Husflidslag har valgt tægerbinding som rødlisteteknikk, og har i arbeidet med dette både hatt kurs og gjort registrering av tægergjenstander i Nord-Østerdalen.

I Nord-Østerdalen er det sterke tradisjoner med tægerbinding. Anna Nyvoll (f.1908) fra Tufsingdalen hadde mange kurs. Hennes bestemor Anne på Bakkom f. 1845, var en mester. I bygdeboka for Tufsingdalen står det om Salve Myrvold f.1811, at han var en kunstner med tægergbinding. Far til Kirsti Jordet, Øyvind Jordet laget mange tægerarbeider på 1970-tallet; korger, fat.

Tægerbinding er en gammel teknikk, og det gjort funn av tægerarbeid i Oseberghaugen i Vestfold fra 800-tallet og i Danmark med datering til ca. 500 f.kr.

Tæger er sterke og bøyelige røtter fra bjørk. Røtter fra einer og gran har også vært brukt. Tægerbinding er et tidkrevende arbeid. Først må en sanke og rense tæger. Røttene må bløtes før bindingen starter. Kløvde tæger bindes rundt ei hel innleggståg. Verktøyen en bruker til dette er tollekniv, beinpren, lita tang, ev. en trekantet og/eller rund tremal.

Tynset Husflidslag har både hatt kurs i tægerarbeid med Anne Holth Larsen som lærer, og har gjort en registrering av 40-50 tægergjenstander.

TIPS: Du kan også lese Lom Husflidslag sin sak om Tægerbinding.

Foto: Utvalg av registrerte tægergjenstander, bilde tatt av Anne Guri Gunnerød på Glomdalsmuseet juni 2016.