Ønsker du å bli bunadtilvirker eller håndvever? Bunadopplæringa og vevopplæringa er modulbaserte kursrekker som kan gi grunnlag for å gå opp som praksiskandidat og ta svenneprøve som bunadtilvirker eller håndvever.

Bunadoplæringa og vevopplæringa tar utgangspunkt i læreplanene i bunadtilvirker- og håndveverfaget Vg3/opplæring i bedrift. Ønsker du å bruke disse kursrekkene som grunnlag til å gå opp til svenneprøve, må du selv melde deg som praksiskandidat. Ta kontakt med fylkeskommunen din som har ansvar for fagopplæringa i fylket.

Les mer om bunad- og vevopplæringa.

Hva er en praksiskandidat?
Praksiskandidater er voksne som har minst 25 % lenger praksistid i et lærefag enn den fastsatte læretiden i faget, vanligvis fem år. Praksisen må være allsidig og dokumentert, og må være i samsvar med kravene i gjeldende læreplan i faget for opplæring i bedrift.

Vurderingen er individuell basert på den enkeltes bakgrunn, med tidskrav til praksis og allsidighet og bredde i faget, ut fra læreplanens mål. Realkompetansevurdering kan ikke erstatte dette praksiskravet.

Etter en samlet vurdering må praksisen dekke de mest sentrale delene av innholdet i læreplanene for Vg2, Vg3/bedrift eller opplæring i bedrift i særløpsfag. Praksistiden må godkjennes av fagopplæringskontoret før den praktiske delen av fag- eller svenneprøven kan avlegges.

Som praksiskandidat er du fritatt fra kravet om bestått i fellesfag for å kunne framstille deg til fag- eller svenneprøve. Dersom du ikke tidligere har bestått nødvendig teoriprøve for lærefaget eller ikke har fått godkjent realkompetanse i teoridelen, må du gå opp til en teoretisk prøve. Det blir ofte arrangert spesiell teoriopplæring for praksiskandidater. Når den teoretiske prøven er bestått, kan du gå opp til den praktiske delen av svenneprøven.

Du må selv betale prøveavgift til fylkeskommunen for å avlegge både teoretisk og praktisk prøve, og du er selv ansvarlig for å finne et prøvested og nødvendig utstyr til den praktiske delen. Hvor og når du skal melde deg opp til teoretisk prøve for praksiskandidater varierer mellom fylkene.

For mer informasjon, kan du ta kontakt fagopplæringa i ditt fylke.

Vurdering av praksis
Dette er det som blir lagt til grunn når praksisen din blir vurdert:

  • Læreplaner for opplæring i bedrift
  • Attester fra arbeidsgivere, med tid, praksislengde og stillingsstørrelse
  • Direkte kontakt med arbeidsgiver
  • Type praksis i faget og beslektede fag
  • Kompetansebevis/vitnemål fra tidligere skolegang

Det legges vekt på at kursdeltakerne dokumenterer kunnskapen de får på kursene i en dokumentasjonsmappe. Her viser du hva du har arbeidet med, og du er selv ansvarlig for dette.

Mer om bunad- og vevopplæringa, lenke til påmelding og moduloversikt finner du her.