Sløydskolen har fått 6 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til å holde kurs i tresløyd for lærere i grunnskolen de neste tre årene. Sløydskolen er et samarbeid mellom Senter for Bygdekultur, Norges Husflidslag, Stiftelsen Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon.

Teksten er hentet fra pressemelding fra Hjerleid, publisert 31.03.23.
Les mer om Sløydskolen.

Redskap i tre og krympebokser laget av kursdeltagere under pilotprosjektet i 2020/21

“Dette er vi både glade og stolte av å bidra til! Skal vi ta vare på håndverkskunnskapen må barna få mulighet for å utvikle praktiske evner og materialforståelse tidlig i livet. I dette prosjektet treffer vi mange elever i grunnskolen med bedre sløydundervisning ved å løfte de lærerne som selv ønsker å løfte sløydfaget. Vi tror det er en viktig tilleggsverdi at engasjerte sløydlærere får møte hverandre og blir kjent, og vi ser et potensiale for store ringvirkninger av Sløydskolen på Hjerleid.” Tuva Løkse, Sparebankstiftelsen DNB

Motivasjonen til å starte opp Sløydskolen er de nye læreplanene for kunst og håndverksfagene fra 2020. Der er det lagt større vekt på at elevene skal få utøve håndverk iblant annet trearbeid. “Faget dreier tilbake til verkstedet og et ønske om å sikre praktisk arbeid i materialer.” (Hva er nytt i kunst og håndverk? udir.no 18.11.2019)

Sløydskolen er et tiltak mot utfordringene i grunnskolen i dag der lærerne som skal undervise i trearbeid har manglende kompetanse og erfaring i å jobbe med tre. Det mangler også kurstilbud og ressurser om trearbeid for denne målgruppen. I 2020/21 utførte Senter for Bygdekultur Sløydskolen som et pilotprosjekt, hvor vi fikk bekreftet at det er stor interesse og behov for en slik kursrekke.

Foto: Møbelsnekkerlærer Robert Wiik instruerer kursdeltager / Kursholder Arild Larsen viser fram ferdig produkt

 

“Det har vært veldig lite trearbeid i grunnskolen over mange år og sløydsalene er rett og slett nedslitte eller ikke-eksisterende, og mange sløydlærere er pensjonerte. Det er viktig for oss som brenner for godt håndverk at hvis vi skal la barn drive med håndverk i skolen, må det være av høy kvalitet. Det oppnår vi ved å bruke gode verktøy og materialer, lage produkter som er holdbare og ved å trygge lærerne i undervisningen med å bidra til å gi dem riktig kompetanse. Lar vi barna lage en hylle i tre som går opp i liminga før den blir hengt opp, mister de unge motivasjonen med en gang. Da blir hensikten den motsatte.” Arild Larsen, Norges Husflidslag, kursholder ved Sløydskolen.

Med Sløydskolen ønsker vi å bidra til en kompetanseheving hos lærere som skal undervise i faget kunst og håndverk fra 5 – 10.klasse. Det skal ikke være så kostbart eller utstyrskrevende å drive med trearbeid. De gamle håndverkerne hadde verken båndsag, avretter eller elektrisk drill. Likevel lagde de de utroligste ting som er en viktig del av vår kulturarv. Det være seg en stavkirkeportal, treski eller en flettet kurv. Godt håndlag er fortsatt viktig for alle håndverksyrker, og det er viktig læring i å lage ting med håndverktøy først. Målet med Sløydskolen er at elever skal oppleve skaperglede, utvikling og mestring gjennom å få interesse for, og erfaring med, trearbeid.

«Vi er veldig glade for å få anledning å være en del av satsningen Sløydskolen. Vi kjenner til at kompetansen er etterspurt av lærere i grunnskolen, og vi har stor tro på at dette vil gi et kjærkomment løft av lærerkompetansen, av læringsprosessen og ikke minst produktene i andre enden. Overordna blir dette et viktig bidrag for å løfte håndverket som kompetanseområde.» Kjærsti Gangsø, styreleder i Senter for Bygdekultur og daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, samarbeidspart i prosjektet.

Kursene, med oppstart neste skoleår, vil holdes på Hjerleid på Dovre, og deltagerne vil få tilbud om et grunnleggende ukeskurs i trearbeid, samt en valgfri kursrekke blant annet i sveiping, karveskurd, duodji, dekormaling/overflatebehandling, spikking, ut i skogen/finne materialer, gjenbruk, m.m. Det vil også være tilbud om maskinopplæring, vedlikehold og kurs i dreiing for lærere som har tilgang på maskiner i skolen der de jobber.

“Vi er kjempeglade for at Sparebankstiftelsen vil være med å støtte dette prosjektet. Ved siden av å kunne dekke mestepartene av kostnadene til å utvikle og tilby kurs, har vi fått støtte til ansettelse av en prosjektleder. Vi gleder oss veldig til å få en til på laget som vil være med å utvikle Sløydskolen videre. Vi har tro på at dette er et viktig bidrag til en kompetanseheving blant lærere og at det kan utvikle seg til å bli et varig tilbud.” Helle Hundevadt, daglig leder, Senter for Bygdekultur.

Sløydskolen er et samarbeid mellom Senter for Bygdekultur, Norges Husflidslag, Stiftelsen Norsk kulturarv og Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi ser også frem til å samarbeide med Oslo Met som har et nytt prosjekt om opplæring i tradisjonelle håndverksteknikker for yrkesfaglærere. Et mål med Sløydskolen er et tettere samarbeid med lærerutdanningen ved Oslo Met og andre høgskoler som vil integrere trearbeid og sløyd i utdanningen av kunst og håndverkslærere. Det vil glede mange elever i årene framover!