Kristiansand Husflidslag har valgt stopping som rødlisteteknikk, etter at de så nytten av å dokumentere ulike stoppeteknikker etter å ha startet Norges første Fikselaug. Dette er verdifull kunnskap som de ønsker å bevare og formidle videre.

Det er mange måter å stoppe på. En kunststopper ønsker å stoppe usynlig slik at stoppingen blir en integrert del av det originale stoffet ved å bevare opprinnelig materiale og struktur, og etterlikne måten stoffet er vevd, strikket eller laget på. Dette var tidligere en del av undervisningen i skolen. (Bilde 1)

Nå er det mange som ønsker å bruke synlig stopping og la stoppingen dekorerer plagget. (Bilde 2)

 

Utstyr

• Tråd i samme tykkelse som tekstilen som skal stoppes. Det finnes egne stoppegarn som er forsterket.

• Nål med butt spiss (=stoppenål)

• Stoppesopp (Men her kan du også bruke hånda di, lyspære, sleiv o.l.)

 

I filmen over vises to måter å stoppe sokker på.

Historier

Ida- Marie Hellenes har gamle sokker og fingervanter etter sin tante Gudny Elisabeth Daland som arbeidet som kunststopper på Kristiansand Plisse- og Kunststopperi. Disse er vakkert stoppet. (Bilde 3) Ida-Marie husker også at venner av familien kom med finklær som var skadet for at Gudny Elisabeth skulle stoppe dem så usynlig som mulig.  Som liten jente fulgte hun interessert med når Gudny fant tråder fra stoffet i faller og sømmerom. På den måten kunne hun stoppe rifter og hull med samme kvalitet og farge som tekstilen hadde fra før.

 

Historikk

Kunststopper var tidligere en yrkestittel. I Kristiansand hadde vi «Kristiansand Plisse- og Kunststopperi.»  som var i drift fram til 1960-tallet. Der kom folk med finklære som trengte reparasjon.  Hverdagstøy som trengte en stopp var det ikke alltid så nøye med. De skulle først og fremst bli hele igjen så de kunne brukes.  Eksempler på det kan vi se i klesplagg Annemor Sundbø har spart fra fillehaugen hun fikk med på lasset da hun kjøpte Torridal Tweed.  (Bilde 4)

 

Hvorfor forsvant stoppingen?

Dagens fokus på miljø og bærekraft gjør at vi nå opplever et behov for opplæring i å reparere klær. Når vi ser tilbake på historien og læreplanene i skolen ser vi at den allmenne kunnskapen som formidles der i stor grad påvirker hverdagen vår.

Normalplanen av 1939: Håndarbeidsundervisningens mål for jenter er å vekke barnas interesse og utvikle deres anlegg for praktisk arbeid ved å lære dem å holde sitt tøy i stand og lage enkle klær til seg selv.

Dette varte fram til 1974 da mønsterplan for grunnskolen kom, nå var målet: Undervisningen skal ta sikte på å gi vekstvilkår for elevenes fantasi, deres estetiske følsomhet og deres evne til å oppleve.

…. og der forsvant stoppinga fra læreplanen med den følge at vi sluttet å reparere klær. Kort fortalt.

 

Formidling og plan videre 

Vi i Kristiansand Husflidlag har startet Norges første Fikselaug og der underviser vi i grov, morsom hverdagsstopping og kunstferdig stopping til finklær og de som liker det mer diskret.

 

Henvisninger

Husflid.no under «Holdbart» og «gjøre»: Tipsark v Kathrine Gregersen

«Hjertebank» Nettside v Nina Granlund Sæter

Annemor Sundbø (Setesdalsmuseet, Utstillingen Spelsau og samspel :»Eg fann,eg fann….)