I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er Norges Husflidslags driftstilskudd fra Kulturdepartementet økt med cirka 3%. På grunn av stor generell prisvekst betyr det i realiteten en liten nedgang. I lys av dagens situasjon med frykt for kutt på kulturbudsjettet opplever vi dette likevel som et positivt signal: Norges Husflidslag blir sett som en svært viktig organisasjon for ivaretakelse og videreføring av levende immateriell kulturarv over hele landet.

Regjeringens forslag til budsjett
Les regjeringens forslag her.

 

Norges Husflidslag
Driftstilskudd fra Kulturdepartementet er foreslått økt med cirka 3%. På grunn av stor generell prisvekst betyr det i realiteten en liten nedgang. I lys av dagens situasjon med frykt for kutt på kulturbudsjettet opplever vi dette likevel som et positivt signal. Norges Husflidslag blir sett som en svært viktig organisasjon for ivaretakelse og videreføring av levende immateriell kulturarv over hele landet.

Studieforbundene og Voksenopplæringen
Regjeringen foreslår å videreføre tilskudd til studieforbundet på samme nivå som i 2022, med priskompensasjon. Vårt studieforbund, Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT), er fornøyde med årets forslag til statsbudsjett og er «glade for at frivillig sektor er løfta frem som selvstendig og sterk, og med gode vilkår for å inkludere flere og skape aktivitet i hele landet». Voksenopplæringsforbundet (VOFO) derimot, har for sjette gang ikke fått priskompensasjon over statsbudsjettet

Momskompensasjon
Regjeringen sier de vil ha full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og foreslår 2,025 milliarder kroner i budsjettet for 2023. Dette holder ikke til full momskompensasjon. Momskompensasjon for frivillig sektor er en ordning hvor lokallag får tilbakebetalt sine utgifter til moms varer og tjenester. For å få full momskompensasjon er man avhengig at regjeringen bevilger nok penger til ordningen.

Strømstøtte
Regjeringen foreslår å forlenge strømstøtteordningen for frivillige lag og organisasjoner frem til og med juni 2023.

 

Les mer

Studieforbundet kultur og tradisjon: Statsbudsjettet 2023

Frivillighet Norge: Statsbudsjett 2023

Kulturvernforbundet: Statsbudsjettet: Hvor blir det av satsingen?