Er det ikke allerede et Fikselaug nær deg? Start et selv, da vel! Landets første Fikselaug startet som et pilotprosjekt i Kristiansand i februar 2019. Gjennom erfaringer derfra deler vi tips til oppstart av Fikselaug mange steder i landet.

Fikselaug er åpne arrangement hvor alle som vil kan komme for å lære å fikse. Her står utstyr og materialer tilgjengelig, og deltakerne får veiledning og hjelp til å komme i gang med sine reparasjonsprosjekter. Fikselaug kan være faste månedlige møter eller enkeltarrangement.

Sosiale medier
Fikselauget i Kristiansand har opprettet en åpen Facebook-gruppe. Grupper på Facebook er en fin måte å kommunisere internt i et miljø på, og i en åpen gruppe kan man også nå nye interesserte. Det er lov å la seg inspirere av andre og låne gode ideer.

Vi vil gjerne samle flest mulig Fikselaug- og Holdbart-relaterte arrangementer på Holdbarts Facebook-side. Derfor er det flott om dere legger til Holdbart som medarrangør i deres Facebook-arrangement!

Lokalt samarbeid
Å ta vare på tingene våre, handle smartere og holde forbruket nede er noe flere enn Norges Husflidslag er opptatt av. Hvorfor ikke la Fikselauget være påskuddet behøves for å finne nye samarbeidspartnere lokalt?

Norges Husflidslag kan mye om tradisjonshåndverk, og det er det mange som vil lære! Kanskje kan ditt lokale Fikselaug være starten på et fruktbart samarbeid med nye målgrupper i nærmiljøet? Rundt i byer og bygder i Norge er det mange forskjellige miljøer som jobber med miljø- og klimaspørsmål, og noen av dem kan bli gode samarbeidspartnere lokalt.

I Kristiansand er Fikselauget et samarbeid mellom Kristiansand Husflidslag og Bærekraftsenteret. Lokallaget får økonomisk støtte fra Kristiansand Kommune og de har også samarbeidet med Framtiden i våre hender, DNT og Universitetet i Agder om ulike arrangement.

Ås Husflidslag har eget Fikselaug. Der har de et stort og aktivt studentmiljø, mange av dem aktive innen klima- og miljøspørsmål, blant annet Fashion Revolutions største lokallag i Norge. I Ås ble Fikselauget lansert som en del av programmet under Fashion Revolution Week 2019.

Gjennom Norges Husflidslags prosjekt Alt kan fikses er det inngått et samarbeid med Naturvernforbundet om Den Store Klesbyttedagen. Dette er en årlig nordisk klesbyttedag med lokale arrangører over hele landet. Det tilrettelegges for at husflidslag skal holde åpne Fikselaug i forbindelse med lokale klesbyttearrangementer. Lokallag som er interessert i å delta kan få støtte til nødvendig utstyr og materiell, og blir invitert til å delta på opplæring av instruktører. Påmelding for interesserte lokallag åpnes i januar 2022.

Før oppstarten av et Fikselaug kan det være en god idé å tenke over hva som finnes av organisasjoner og miljøer i din kommune. Hva trenger dere for å kunne starte et Fikselaug? Lokaler, instruktører, markedsføring og/eller økonomisk støtte til utstyr?

 

Les også: Tips til tema og innhold
Mange gode tips til oppstart finner du i dette dokumentet: