19.oktober var det et nytt Rundt Bålet-webinar. Her delte fire lokallag sine erfaringer om hvordan de har gjennomført spikkekativiteter for barn og unge. I tillegg fortalte Lillesand spikkefestival om bakgrunnen for sitt årlige arrangement og Seljord Spoon club snakket om sine uformelle spikkekvelder på Seljord Folkehøyskole.

Årdal Husflidslag deler en verktøypakke med Aurland Husflidslag, og er et forholdsvis lite lokallag, uten Ung Husflid-gruppe. De inngikk et samarbeid med barneskolen, og hadde spikking som en del av naturfagundervisningen i 2.klasse. De delte klassen inn i tre grupper, slik at det ble 10-12 barn i hver gruppe og hadde spikking på i ca 1,5 timer over tre uker. For Årdal Husflidslag var det en fordel å kunne samarbeide med skolen, slik at de hadde flere voksne som kunne hjelpe til med barna.

Skolebarna spikket hver sitt ringspill, som var populært, siden de fikk et ferdig produkt som de kunne konkurrere med på slutten av økta. En av guttene som hadde vært med å spikke kunne stolt fortelle om at han nå hadde lært faren sin å spikke.

Dette var en vellykket spikkeaktivitet, og de har til våren planer om å samarbeide med 4H og denne gangen leige inn en ekstern instruktør.

Marit Johanne Aashaug fortalte at Gjøvik husflidslag hadde startet arbeidet for barn og unge for 11 år siden, med 4 barn. De startet med tekstile aktiviteter og utvidet etter hvert med spikking etter ønske fra ungene. Nå har de aktiviteter innen både spikking og sløyd. Laget er opptatt av at ungene skal lære materialkunnskapene fra bunnen av og er ofte ute i skogen og henter spikkematerialene. Pr dato har antallet deltagere på treverkstedet økt til 50 personer.

For å delta på aktivitetene i lokallaget må barn og unge være medlem i NH og i tillegg betaler de kr 300 pr år, som dekker materialer og mat på aktivitetene.

Takket være midler fra Sparebankstiftelsen DNB, har de innredet tre og tekstil verksteder, et kjøkken og oppgradert verktøy og utstyr.

Trine Lise Thoresen, fra Horten Husflidslag, delte erfaringer om å dele verktøypakke med et annet husflidslag. Samarbeid med Moss husflidslag har vært positivt og de har begynt å snakke om hvordan de kan finne flere treffpunkter. Utfordringen har vært å få tak i interesserte barn og erfaringen er at det er lettest å legge aktivitetene til lørdag eller søndag, fordi barna har så mange aktiviteter på ukedagene.

Horten husflidslag har lokalene sine i 3.etasje og fant fort ut at de måtte søke samarbeid med andre for å finne egna lokaler til «Rundt bålet» aktivitetene. De har så langt brukt «Natursenteret» ved Borrevannet og de har samarbeidet med Horten kystlag. I valg av aktiviteter har de lagt vekt på hva barna ønsker å lage, slik at det ikke blir et skoletilbud, men et fristed for spikking.

Nina Nirisrud og Mari Søgaard fra Tuddal Husflidslag fortalte om lån av verktøypakke, uten at de hadde vært med i første søkerrunde. De ønsket likevel å få i gang spikkeaktivitet og lånte verktøykasse fra Gransherad husflidslag. Første aktivtet foregikk ute, med spikking av pinner, spretterter, og enkle saker. Bålpanne og grilling av pølser med pinnebrød var et svært populært innslag. Husflidslaget gjorde mange gode erfaringer denne kvelden og planlegger flere spikkeaktiviteter for barn og unge i bygda.

Bo Andersson har spikket lenge, men trodde han var den eneste som hadde dette som hobby. Etter å ha vært på en spikkefestival i Sverige betemte han seg for å prøve å få til noe slikt også i Norge. Han kontaktet Asbjørn Larsen i Lillesand husflidslag og sammen sparka de i gang Spikkefestival i husflidslagets lokaler på Møglestu gård i 2019. Under pandemien bestod festivalen av få entusiastiske deltagere som holdt god avstand. I 2022 ble festivalen arrangert med flere kurs parallelt og det ble undervist i kurvfletting, spikking, krympebokslaging og karveskurd. Festivalen knytter sammen spikkere og tre-håndverkere fra både Norge, Sverige og Danmark. Lillesand spikkefestival arrangeres neste gang første helga i september 2023, og planleggingen er allerede i gang.

Jeppe Garly jobber som lærer ved Seljord Folkehøgskule og har tatt initiativ til å arrangere spikkekvelder som er åpne for alle. Dette har etter hvert utviklet seg til å bli Seljord Spoon club, som arrangeres 2 ganger pr måned i folkehøgskolens lokaler. Jeppe underviser litt, men egentlig er dette et uformelt nettverk der spikkere kommer sammen og jobber med egen arbeider. Kveldene er populære, og deltagerne kommer både fra Seljord og nabobygdene. Et livskraftig nettverk der spikkere fra ca. 25 år og oppover, finner andre med felles interesser og faglig inspirasjon.