Til husflidslag som ønsker å arrangere aktivitetsuker for barn og unge.

Regjeringen har bevilget 500 millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i grunnskolen. 228 kommuner i landet har søkt om å få av disse midlene. Har din kommune fått tildelt midler? Her kan du se om din kommune har søkt og fått tilskudd: https://www.udir.no/tilskuddsmottakere-sommerskole

I år er det kanskje viktigere enn noen gang å lage tilbud til barn og unge i skoleferien. Norges husflidslag har lang tradisjon med å lage gode opplegg for barn og unge, hvor de får prøve seg på mange forskjellige husflidsteknikker. Har ditt lag planer om å lage et slikt tilbud i nærområdet? Hør med kommunen din om dere kan få deler av tildelte midlene.

Det er mange unger som trenger organiserte aktivteter i disse tider!

Her er LNU sine anbefalinger for organisert aktivitet for barn og unge, ut fra gjeldende koronaregler:

https://www.lnu.no/korona/sommerleir-og-sommeraktiviteter-hva-vet-vi-na/

https://www.lnu.no/2021/05/19/inntil-200-personer-pa-sommerleir/

Lykke til!