22.- 24. juni var det sommerskole for barn og unge i alderen 8 til 17 år. Det er Levanger Husflidsforening og Bymuseet i Levanger som stod bak dette tilbudet, som var helt gratis.

På Brusve gård fikk de unge en unik mulighet til å leke og eksperimenter med spennende farger og ulike materialer under veiledning av kyndige instruktører. På gården er det flere hus og et stort tun hvor deltakerne kunne utfolde seg med ulike husflidsaktiviteter.

Det ble lagt til rette for at barn og unge skulle ha muligheten til å kjenne mestring og deltakelse. Hvert verksted hadde to instruktører til stede, for å lære bort flere husflidsteknikker. Søm, spikking, matlaging, toving av ull, repslaging og maling var aktivitetene barna fikk oppleve disse dagene.