Husflidskonsulentene i Innlandet inviterer i samarbeid med Husflidhåndverkerne Innlandet, til webinar om søknadsskriving og stipendordninger for kulturhåndverkere den 9. mai kl. 14-16.

Program

14.00: Velkommen.
14.15: Info om de ulike aktulle stipendordningene v/ Brita Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland.

Stipendiat Norsk Håndverksinstitutt.
1.mars hvert år. 3 årig stipendiatstilling https://handverksinstituttet.no/stipendiater

Husflid – håndverkstipend i Innlandet Fylkeskommune.
Søknadsfrist 1.august hvert år. For profesjonelle utøver bosatt i Innlandet.
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/stipend-for-husflid-og-handverk.8305.aspx

Folkekunststipendet – Statens Kunstnerstipend tildeles av Norsk Kulturråd.
Søknadsfrist kl 13 den 18. oktober 2022
https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

14.45: Thomas Aslaksby, skimaker og husflidhåndverker forteller om sin søkeprosess. 
Thomas ble 2022 tildelt 2 årig Arbeidsstipend og Diversestipend fra Norsk Kulturråd i kategorien folkekunst i Statens Kuntnerstipend.

14.55: Ann Therese Ekeren Skari forteller om sitt søkearbeid som har resultert i 1 årig Arbeidsstipend og Diversestipend innen folkekunst, Statens Kunstnerstipend og husflid og håndverkstipend fra Oppland Fylkeskommune i 2019.

15.05: Tid for spørsmål, innspill og meningsutvekslinger.

15.35: Hva skal til for å få opp antall søkere til husflid- håndverk stipendet i Innlandet?
Det er viktig med flere søkere om vi skal klare å beholde ordningen.

16.00: Slutt

 

Webinaret gjennomføres på Zoom og krever ingen påmelding.
Lenke til møte: https://us06web.zoom.us/j/82519464092?pwd=d05OaGJqcS9UaGZqMm5PSDdxWm5IQT09