Sjongleringsballar er enkle å lage med litt reststoff. Dei bør syast i eit litt kraftig stoff, slik at dei held forma godt. Dongeri er eit godt stoff som er kraftig.

Dette treng du:

  • Nåler
  • Saks
  • Dongeri-stoff
  • Kritt
  • Ris