Nytt prosjekt: 1,4 millioner til uteaktiviteter for barn og unge

Norges Husflidslag har fått tildelt 1 414 000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å øke barn og unges engasjement for bærekraft og ansvarlig forbruk de neste to årene. «Rundt bålet» er et tiltak med husflid- og håndverksaktivteter som passer ute i naturen. Trearbeid, bål og mattradisjoner setter rammen for prosjektet. Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB skal ruste opp 100 husflidslag med verktøy og redskaper til bruk i uteaktivteter for barn og unge, formidlingsmateriell knyttet til spikking og trearbeid, instruksjonsfilmer, samt opplæring av instruktører.

Tittelen «Rundt bålet» er valgt som bilde på et samlingssted for uteaktivitet, både som metafor og som en fysisk læringsarena. Det er rom for fysisk utfoldelse, oppøve motorikk, sosial samhandling, stimulere fantasi og skaperglede, bli kjent med de muligheter i hva naturen har å by på og videreføre immateriell kulturarv. I årene frem mot 2023 har Norges Husflidslag et særlig fokus på sammenhengen mellom husflid og bærekraft gjennom satsinga «Holdbart». Kunnskap om materialer og teknikker er forutsetninger for å gjøre ansvarlige valg som forbruker. Det å lage, reparere og utnytte ressursene som ligger i det vi omgir oss med var tidligere en selvfølgelig del av allmenndannelsen, og er en del av vår immaterielle kulturarv. Med «Rundt bålet» ønsker vi å sette fokus på naturen som emnetilfang av materialer til ulike typer husflid, spesielt knyttet til tradisjonell bearbeidelse av trematerialer.

Prosjektet lanseres under Norges Husflidslags landsmøte 5.-6. juni 2021

Intern planlegging og opplæring i 2021 og aktiviteter for barn og unge starter januar 2022