Vi søker en redaktør som skal ha det redaksjonelle og journalistiske ansvaret for Norsk Husflid. Magasinet er det største om husflid og håndverk i Norge, og går ut til alle medlemmer av Norges Husflidslag fem ganger i året. Stillingen passer for en kreativ og selvstendig person, med stor arbeidskapasitet og formidlingsevne.

Kulturtidsskriftet Norsk Husflid

skal gjenspeile organisasjonens verdier, målsettinger, satsingsområder og prioriterte aktiviteter og tiltak ved å formidle informasjon og debatt som utvikler husflidsfaglig interesse og kunnskap, produksjon og omsetning. Norsk Husflid går ut til alle medlemmer av Norges Husflidslag fem ganger i året. Les mer om Norsk Husflid.

Se eksempler på Norsk Husflid
https://issuu.com/90736/docs/norsk_husflid_1-2022_org
https://issuu.com/90736/docs/norsk_husflid_2-2022_org

 

Redaktør

Redaktøren har det redaksjonelle og journalistiske ansvaret for produksjon av hvert nummer, fra planleggingsfase til ferdig produkt. Stillingen passer for en kreativ og selvstendig person med gode samarbeids- og formidlingsevner.

 

Arbeids- og ansvarsoppgaver

 • Planlegging, utvikling og produksjon av bladet
 • Journalistisk arbeid
 • Skrive artikler og småstoff
 • Fotografere til egne artikler
 • Redigere innsendt materiale
 • Innhente nødvendig billedmateriale og illustrasjoner
 • Følge opp layout og trykk
 • Ha kontakt med freelancemedarbeidere og annonseselger
 • Ansvar for å gjennomføre vedtatt strategi

 

Følgende kvalifikasjoner blir vektlagt

 • Journalistisk utdanning / erfaring
 • Dokumentert erfaring med å skrive faglige tekster
 • Svært gode skriftlige norskkunnskaper
 • Innsikt i og god kjennskap til hva som skjer på husflid- og håndverksfeltet
 • Stor gjennomføringsevne – alene og gjennom andre
 • Erfaring med å levere til deadlines og koordinere arbeid mellom flere deltakere
 • Innsikt i og forståelse for frivillig organisasjonsarbeid

 

Vi kan tilby meningsfulle utfordringer, godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid. Det må påregnes en del reisevirksomhet samt kvelds- og helgearbeid.

Norges Husflidslag er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som speiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Nåværende redaktør går av med pensjon i januar 2023.

Spørsmål om stillingen kan rettes til direktør Marit Jacobsen, 91580781 eller redaktør Berit Solhaug 93420550.

Søknad med CV sendes på epost til innen 3.oktober 2022. Legg ved inntil tre relevante eksempler på faglige arbeider som vedlegg til søknaden.

 

Om oss

Norges Husflidslag er en stolt formidler av tradisjonshåndverk, handlingsbåren kunnskap og skaperglede. Vi holder kulturarven levende og tar vare på kunnskap bygget opp gjennom generasjoner. NH er en kultur- og interesseorganisasjon med over 350 lokallag med 20.000 enkeltmedlemmer, profesjonelle husflidhåndverkere og husflidsbutikker knyttet til organisasjonen. Norges Husflidslag er akkreditert av UNESCO som ekspertorganisasjon innen immateriell kulturarv. I 2019-2024 jobber vi særlig med hvordan materialkunnskap og håndverk kan bidra til å gjøre oss alle til mer ansvarlige forbrukere gjennom satsingen Holdbart. Norges Husflidslag har 29 ansatte.

Dine nye kollegaer i Norges Husflidslag? Foto: Ola Dybendal, 2021.