Du er logget inn som

 

FØR Tau av lindebast

Tilbake

Lind er eit varmekjært tre som er lite utbreidd i Noreg. Det er mest utbreidd i kystnære strøk i Sør-Noreg. Det har opp gjennom tidene vorte mest nytta på Sør-Vestlandet.0