Det er flere måter å arrangere Fikselaug på lokalt. Noen av dem utløser også gode økonomiske fordeler.

Fikselaug handler om vedlikehold, reparasjon og fiksing, og det er noen som mange i dag vil lære mer om. I dag er fokuset på bærekraftig og ansvarlig forbruk stort, og mange vil lære mer om hvordan klær og utstyr kan få lenger levetid. Det gir gode muligheter for verving og rekruttering av nye medlemmer. Gjennom Fikselaug kan en tenke seg inntekter til laget på flere vis:

Rekruttering
Da vi starta Fikselaug-pilotprosjektet i Kristiansand i februar 2019 ville vi undersøke om Fikselaug er et prosjekt som har potensiale for rekruttering av nye medlemmer til lokallagene. Erfaringen derfra er tydelig, og vi deler vi gjerne: Kristiansand Husflidslag har fått 17 nye medlemmer i løpet av de fire månedene som har gått siden det første Fikselauget. Dette antallet tilsvarer en økning på hele 14%! Det viser at gjennom å tenke litt nytt rundt form, lokale, kommunikasjon og innhold kan en nå helt nye mennesker, skape gode miljøer og rekruttere aktive medlemmer til lokallaget. For laget er medlemmer lik inntekter. Kontingenten et nytt medlem betaler deles mellom Norges Husflidslag sentralt, fylkes- og lokallag. Fornøyde medlemmer viderefører gjerne medlemskapet sitt også neste år. Differensiert kurspris for medlemmer og ikke-medlemmer gjør det mer attraktivt å melde seg inn.

Tilskudd fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon
Mange vil ønske å lage Fikselaug-kurs, og det er fullt mulig. I Kristiansand har Fikselaug-aktiviteten våren 2019 i hovedsak vært drop-in, men hva slags form et Fikselauge får lokalt, det er opp til lagene.

Det er utarbeidet egne studieplaner for Fikselaug:

Fikselaug, læringsverksted (8-80 timer)

Fikselaug 1 (8-24 timer)

I tillegg kan også andre studieplaner benyttes til Holdbart-aktiviteter med en annen vinkling, for eksempel temakvelder eller søm.
Les mer om hvilke krav som må oppfylles for å få støtte fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon her.

Nettverk
Kanskje kan nye samarbeid lokalt gi muligheter som ellers vil koste en del penger? Kanskje det utløser mulighet til å benytte attraktive lokaler en ellers ikke har tilgang eller økonomi til? Vi oppfordrer lokallag til å utvikle nettverket sitt lokalt, gjennom Holdbart-arbeidet. Vi vet at Fikselaug har bidratt til samarbeid mellom kommune, andre frivillige organisasjoner og politiske ungdomspartier lokalt. Dette er med på å markere Norges Husflidslag i flere miljøer enn de vi tradisjonelt har vært forbundet med. Det gir et godt utgangspunkt for rekruttering. Vi har så langt blitt kontakta av lokal- og fylkeslag fra blant anna Grønn Ungdom, Senterungdommen og Natur og Ungdom, som alle ønsker å lære mer om vårt Holdbart-arbeid. Hvilke miljøer finnes i deres lokalmiljø?