Høsten 2021 ble det valgt nytt ungdomsråd i Norges husflidslag. Denne gangen har vi vært heldig å få en større geografisk spredning på deltakerne, og en god fordeling på begge kjønn. To gutter og to jenter. Ungdomsrådet hadde sin første samling i Larvik august 2021. Der møttes en gjeng ungdommer som aldri før hadde møtt hverandre. Det så ikke ut til å være noe stort problem, praten og latteren satt løst, og det ble en meget vellykket helg.

Sammen med ungdommene var husflidskonsulentene fra Vestfold, Annie Eikenes og Nordland, Karin – Johanne Ness. En av dagene fikk vi også besøk av Barne – og ungdomskonsulenten Elin Garvin. Foruten å bli kjent med hverandre hadde vi fokus på det nye prosjektet «Rundt bålet». Ungdommene fikk øve seg med kniv og enkle redskaper i spikking. En teknikk som ikke var helt ukjent for noen av dem.

Ungdomsrådet har jevnlige digitale møter hvor tema som opptar dem bli videreformidlet til andre ledd i organisasjon. Hovedtema er å finne arena for å informere andre ungdommer om å bli med i sine lokallag, og bli kjent med Norges husflidslag. Flere digitale medier er i bruk, men ungdommene selv har mer tro på det å være tilstede på flere arena for å fysisk vise at denne organisasjonen fins. Mer deltakelse på skoler, universitet og andre arena hvor ungdommen naturlig oppholder seg, har de tro på. De er ikke i tvil om at det å få jobbe med hendene og kunne lage ting i forskjellige teknikker er inspirerende og givende. De ønsker at flere skal kunne få samme muligheten, men da må de vite at dette tilbudet fins over hele landet.

I april hadde vi en ny fysisk samling. Denne gang på Dønna, på Helgelandskysten. Tema for samlingen var å forberede kurs for andre ungdommer i alderen 13-20 år. Kurset skal gjennomføres på Sjunkhatten leirskole, Bodø i tiden 27.juni – 1.juli 2022, og er i regi av Nordland husflidslag. Ungdommene skal være kursledere og skal undervise i forskjellige teknikker. Tema for kurset er «Ting til å ha i tursekken».

På landsmøtet i Bergen vil ungdomsrådet også være representert. Der vil det bli delt ut Ung Husflids hederspriser i seks kategorier. Det skal være en ekstra påskjønnelse til lag og enkelt personer som har gjort en ekstra innsats for Ung Husflids- arbeidet i Norges husflidslag. Amanda og Marie vil bli å treffe på landsmøte, håper så mange som mulig tar kontakt med dem og hører hva de holder på med.