Under Norges Husflidslags landsmøte i Bergen denne helgen ble Norges Husflidslags fortjenestemedalje i gull med diplom tildelt fire personer som har gjort en stor innsats for husflidssaken. Fortjenestemedaljen er organisasjonens høyeste utmerkelse.

Eva S. Wold, Øyvind Myhr, Kjærsti Gangsø, Kathrine Bringsdal mottok Fortjenestemedalje i gull under Landsmøte i Bergen 11. juni. Foto: Ola Dybendal

Eva Steinvik Wold, tidligere daglig leder av Bunadsaum, fikk medaljen for sitt mangeårige og store engasjement for å fremme og synliggjøre verdiene som ligger i å være profesjonell yrkesutøver i et tradisjonshåndverk. Gjennom eget firma, kurs, arbeid med prøvenemnd og læreplaner har Wold bidratt til økt fokus på norsk bunadtilvirking og tydeliggjøre behovet for god opplæring og gode håndverkere.

Norge trenger gode håndverkere. Eva har lagt ned en imponerende innsats i arbeidet med å sikre fremtiden for sitt eget fag. Hun har sittet i læreplangrupper for bunadtilvirkerfaget og engasjert seg sterkt i mesterbrev-utdannelsen og er i dag leder for Bunad- og folkedraktrådet (BFR). Rådet er et statlig oppnevnt råd som skal være et rådgivende organ for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF).

I 2007 gikk Bunadsaum til sak mot firmaet Norske Bunader som hadde kopiert Nord-Trønderbunaden. Bunadsaum vant, og viste med det at det nytter å stå opp for seg selv. Eva har også markert seg som en vennlig men bestemt stemme når det gjelder utvanning av bunadene, og argumenterer godt og tydelig for viktigheten av å bevare historien og tradisjonene.

Eva tok svennebrev som dameskredder i 1982 og bunadtilvirker i 2002. Hun har også mesterbrev i begge fagene. Siden 2002 har ti ansatte tatt svennebrev som bunadtilvirker hos Bunadsaum, hvor Eva har hatt ansvar for opplæringen. Hun har vært medlem i Norges Husflidslag siden slutten av 1980-tallet, og har holdt kurs i søm av mannsbunad hvert år siden 1993.

Eva Steinvik Wold er tredje generasjon i familiebedriften, og overlot i januar i år jobben som daglig leder til fjerde generasjon.

Eva Steinvik Wold. Foto: Ola Dybendal

Øyvind Myhr, daglig leder av Hillesvåg Ullvarefabrikk, mottok Norges Husflidslags fortjenestemedalje for sitt mangeårige og store engasjement for å fremme bruken av norsk ull.

Hillesvåg Ullvarefabrikk drives med fokus på bærekraft, miljø og kvalitet, og med et stort faglig nettverk. Fabrikken har røtter tilbake til 1898, og flere av maskinene er over 100 år gamle. Den huser nå alle deler som trengs til ull- og garnproduksjon, samt og en stor butikkavdeling. I 2013 fikk ullvarefabrikken status som Économusée, og besøkende kan være med på en guidet vandring gjennom fabrikken og oppleve ullens reise fra råvare til ferdig produkt.

Øyvind Myhr er fjerde generasjon som driver fabrikken. Han engasjerer seg både nasjonalt og lokalt i arbeidet med å fremme norsk ull, spesielt i å utvikle nye garnkvaliteter som pelsull og melert garn.  Samarbeidspartnerne er mange og nettverket stort. Norges Husflidslag har samarbeidet med Myhr på flere viktige prosjekter, som Ullialt, KRUS og Ullveka, og hans fagkunnskap og positive innstilling er høyt verdsatt.

Øyvind Myhr. Foto: Ola Dybendal

Kjærsti Gangsø, daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon, fikk medaljen for sitt mangeårige og store engasjement for å fremme og synliggjøre husflid. Kjærsti har satt håndverk, husflid og opplæring på den politiske dagsorden, og er en viktig støttespiller for frivillige og ansatte i Norges Husflidslag.

Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT) fyller 25 år i 2022. Forbundet ble startet 1. januar 1997 under navnet Folkekulturforbundet og Kjærsti ble ansatt som daglig leder.

Kjærsti Gangsø har med god hjelp fra ansatte i SKT og medlemsorganisasjonene bygd opp et stort og viktig studieforbund, Norges tredje største. Norges Husflidslag har vært medlem siden starten, og har samarbeidet om store og viktige prosjekter som Fagdagane i bunad og folkedrakt, de modulbaserte opplæringen i vev- og bunadtilvirkerfaget, Arendalsuka og om å innskrive Bunadbruk i Norge på UNESCO liste over immateriell kulturarv.

Men Kjærsti er minst like entusiastisk når hun holder innlegg på et årsmøte i et husflidslag eller ser at kursstatisktikken går oppover. Hun evner å se menneskene bak statistikken og hennes utrettelige innsats gjør det lettere for våre lokallag å holde kurs og skape gode møteplasser.

Kjærsti Gangsø. Foto: Ola Dybendal

Kathrine Holmegård Bringsdal mottok Norges Husflidslags fortjenestemedalje for sitt mangeårige og store engasjement for å bevare og synliggjøre husflid og håndverk. Hele sitt yrkesaktive liv har Kathrine vært en aktiv kunnskapssamler og formidler av tekstile teknikker og tekstilhistorie. Hun har samarbeidet tett med museer og fagmiljøer både i inn- og utland og sammen med Norsk Flid Vest-Agder har hun utarbeidet flere nye valgmuligheter for de lokale bunadene.

Gjennom sitt arbeid som husflidskonsulent og som frivillig i ulike verv har hun formidlet, dokumentert og undervist, og vært en viktig inspirasjonskilde for mange.

Mens hun var konsulent, var hun et engasjert medlem i Fagråd for bunad og folkedrakt. Da hun gikk av med pensjon fortsatte hun som aktiv i lokallaget sitt, og i 2018 tok hun fatt på ledervervet. Hun har også engasjert seg sterkt i kurslærerkurs i bunad i Vest-Agder og underviser på flere moduler. Hun har også delt av sin kunnskap på den modulbaserte bunadopplæringa hvor hun har vært med siden starten i 2007. Hun har også vært medlem i bunad og folkedraktrådet, styremedlem og leder i Vest-Agder Husflid og leder i Vest-Agder fylkeshusflidslag. Gjennom jobben som husflidskonsulent hadde hun en viktig posisjon for å ivareta og bringe videre håndarbeid og husflid og hun har hatt et stort kontaktnett som har bidratt med gode samarbeid og nyttig inspirasjon.

Det store engasjementet, kunnskapen og gleden ved å formidle gjør Kathrine Bringsdal til en unik og uvurderlig kapasitet for alle som arbeider med tekstil kulturhistorie i inn- og utland.

 

Norges Husflidslags fortjenestemedalje i gull deles normalt ut annethvert år til 1-2 personer som har særlig utmerket seg. På grunn av situasjonen rundt korona har Norges Husflidslag arrangert digitale landsmøter og derfor ikke delt ut priser. Det ble i 2022 derfor delt ut fire hedersmedaljer. Medaljene tildeles basert på nominasjoner fra husflidsmiljøet og går til personer som har bidratt med engasjement, arbeidsinnsats og kompetanse over mange år.

Kathrine Holmegård Bringsdal. Foto: Ola Dybendal