12. oktober 1910 ble Norges Husflidsforbund stiftet, senere Norges Husflidslag. Vi feirer jubileet gjennom hele uka med et historisk tilbakeblikk i arkivet. Følg Norges Husflidslag på Facebook og Instagram og bli med på feiringen.

Det første Husflidsråd, hentet fra Norges Husflid- og Husindustrilag gjennom 30 år, utgitt av Husflidstyret, Oslo 1940.

Norges Husflidsforbund ble stiftet som et felles organ i samarbeid med lokale husflidsforeninger, kunstindustrimuseer og industriskoler. Flere lokale husflidsforeninger var allerede etablert, bl.a. Husflidsforeningen for Bergen By og Stift, etbl. 1895, og Foreningen Norsk Husflids Venner for Trondheim og omegn, etabl. i 1887.  Det første Husflidsråd, avbildet over, besto av (fra v.) Arkitekt Kielland, Fru Helene Kielland, Assessor Holtan, formann Direktør H. Grosch og Fabrikkeier Erichsen.

Norges Husflidslag har en lang og stolt historie innen husflid og håndverk. Da, som nå, jobber vi for å videreføre handlingsbåren kunnskap og styrke tradisjonshåndverk som næring. Vi bringer folk sammen for å lære og lage sammen, og dele skaperglede. Siden oppstarten i 1910 har organisasjonen vokst fra 10 lokale husflidsforeninger til 365 lokale husflidslag over hele landet og om lag 23.000 medlemmer. Det er noe å være stolt av! Vår største styrke er nettopp kunnskapen som ligger i hendene til våre medlemmer.