Nordic Craft Week ble arrangert første gang i 2018 og er et samarbeidsprosjekt mellom håndverksorganisasjonene i de nordiske landene. De nordiske landene har en lang håndarbeidstradisjon, og gjennom Nordic Craft Week viser vi frem både vår felles kulturarv og det unike i lokale variasjoner.

Årets tema er «Hands On». Felles for alle håndverk, er nettopp at det gjøres med hendene. Med hendene holder vi materialer og redskap, og med hendene bygger vi erfaring og håndlag.

Tradisjonshåndverk er handlingsbåren kunnskap. Ved å lære praktisk husflid og håndverk til nye generasjoner, holder vi kulturarven levende. Norges Husflidslags arbeid med Ung Husflid og Rødlista er eksempler på hvordan vi tar vare på denne verdifulle kunnskapen for fremtiden.

«I dagens høgtempomiljø spring gjerne studentane i det uendelege for å nå det eine målet etter det andre. Ved å gje ungdommane våre moglegheit til å lære og praktisere eit handverk, let vi dei oppleve å jobbe både med det mentale og med hendene – og vi opnar ei dør til den djupe tilfredsstillinga og fordelane som følgjer med slike kreative prosessar.»

Les artikkelen om handlingsbåren kunnskap og Ung Husflid fra da Studieforbundet kultur og tradisjon deltok på Verdensform for immateriell kulturarv i Korea 2019.

 

Følg Nordic Craft Week på Facebook og fyll på med inspirasjon! Gjennom uken vil det strømme på med aktivitet fra alle de nordiske landene. Du kan blant annet være med på workshop i synlig reparasjon og webinar om folkedraktbruken i Finland og Norge.

Nordic Craft Week arrangeres i samarbeid med Norges Husflidslag, Hemslöjden fra Sverige, Fora fra Danmark, Taito fra Finland, Icelandic Craft Association fra Island, Faroe Island Craft Association fra Færøyene og Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit fra Estland.