Nordic Craft Week er en årlig feiring av tradisjonell nordisk håndverk. I en uke hver høst går de nordiske landene sammen om å vise frem ulike teknikker og håndverkstradisjoner særegne for sitt land. Årets tema er “tre”, og det norske bidraget er tradisjonskurven vedmeis –– et håndverk som sto i fare for å bli helt glemt.

For tredje år på rad blir nordisk håndverk feiret under Nordic Craft Week 29.8 – 6.9. De nordiske landene har en lang håndarbeidstradisjon, og gjennom prosjektet er det fokus på felles kulturarv og håndverk som næring.

Nordic Craft Week ble arrangert første gang 2018 og er et samarbeidsprosjekt mellom håndverksorganisasjonene i de nordiske landene. Sammen deltar Norges Husflidslag, Hemslöjden fra Sverige, Fora fra Danmark, Taito fra Finland, Icelandic Craft Association fra Island, Faroe Island Craft Association fra Færøyene og Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit fra Estland.

Vedmeisen
Særlig på Hedmarken var meisen tidligere mye brukt, ikke bare til ved, men også til å bære for eksempel høy og ull. Meisen er flettet rundt to buede kvister som danner bein og håndtak. Tradisjonelt brukte man materialer som man fant i skogen, som selje, hassel og hegg. Materialene må sankes til riktig tid og splittes, og det er en kunnskap det nå er få som kan.

Da Arne Jensen, den siste gjenlevende kurvmakeren som mestret teknikken, gikk bort i 2007 sto håndverket i fare for å dø helt ut. Takket være kurvmakere Hege Iren Aasdal og Samson Øvstebø har håndverket nå fått en renessanse.

Sammen har de jobbet med å rekonstruere eldre vedmeiser ved hjelp av et gammelt filmopptak fra Norsk Håndverksinstitutt, noen enkle oppskrifter etterlatt av Arne Jensen og nitidig arbeid. I prosessen har de gjenfunnet gammel kunnskap og gitt håndverket nytt liv.

Følg Nordic Craft Week på Facebook og fyll på med inspirasjon og skaperglede gjennom uken.

 

Du kan lese mer om Hege Iren Aasdal og Samson Øvstebøs arbeid med meisebinding i Norsk Husflid nr. 4, 2019.

Se også artikkelen om meisebinding på Norges Husflidslags fagside Rødlista.

Hege Iren Aasdal er husflidhåndverker i Norges Husflidslag.