Spikk nisser av tre med ulike uttrykk. Finn ferske emner i skogen. Husk å ha tillatelse av grunneier før du hogger ned trær, sager av greiner.

Dette trenger du:

  • En pinne av ferskt lauvtre som bjørk, selje, rogn eller or.
  • Kniv
  • Sag
  • Drill
  • Trepinner (eks grillpinner)
  • En trekloss
  • Maling