Åsnes Husflidslag i Hedmark har Rødlista tatt for seg noe som har blitt gjort i Norge i århundrer, nemlig neverarbeid.

Bjørk har vært det dominerende treslaget i Norge siden siste istid, og neverarbeid har blitt gjort i Norge så lenge det har vært mennesker her! Det neverarbeidet vi har i Norge i dag stammer fra finnene som innvandret til Norge etter 1750, fra slekter som ubrutt har drevet med never i generasjoner. Åsnes Husflidslag føler tilknytning til Finnskogen, mange av medlemmene er etterkommere av finner, og de valgte seg dermed nevearbeid som sitt rødlisteprosjekt.

Mange av lagets medlemmer har gått på kurs med Trygve Løvseth som lærer, som har holdt kurs i neverarbeid i 30 år!

Verdt å vite om never:

  • Never beskytter mot fukt. Under torvtak, under stolper osv.
  • Never bevarer matvarer.
  • Never ble brukt som klær av Birkebeinerne.
  • Å ta never riktig er viktig! Du skal ikke skade treet og du skal ha fine flak å arbeide med.