Mange ønsker å redusere miljøbelastningen av klær og tekstiler, men i jungelen av merkeordninger er det lett å bli forvirret. Vi vil gjøre det enklere for deg å ta gode miljøvalg. Her har vi samlet de mest brukte merkeordningene i Norge.

Klær og andre tekstiler som blir solgt i Norge skal merkes med fiberinnhold og vedlikehold, i tillegg til produksjonsland. God materialkunnskap gir en forståelse for hvilke fibertyper som egner seg til hvilke typer plagg. For eksempel vil ull være temperaturregulerende, fuktabsorberende og motstandsdyktig mot lukt, mens syntetiske materialer egner seg godt til vanntette plagg.

I tillegg er det flere miljømerkeordninger som sier noe om tekstilet er miljøvennlig, helsevennlig eller etisk forsvarlig produsert. Ingen sertifiseringsordninger dekker alle aspekter. I Norge er to miljømerker godkjente av offentlige myndigheter: Svanemerket og EU-blomsten. Svanemerket, EU-blomsten og GOTS-merket inkluderer hele produksjonsprosessen i sin vurdering.

Noen kleskjeder har sine egne miljømerker eller «grønne» linjer. Forbrukerrådet oppfordrer til å ikke bruke begreper som «grønn» eller «bærekraftig» uten at det konkret vises til hva det innebærer. Tilsynet påpeker også at det å bruke et miljømerke ikke nødvendigvis betyr at et produkt er «bærekraftig» eller «miljøvennlig» i seg selv. Vær årvåken se etter hva merkene og symbolene egentlig betyr når du handler.

 

 

 


Svanemerket
Svanemerket er en felles nordisk miljømerkeordning som ser på hele livsløpet til et produkt fra råvarer til produksjon og etter endt bruk. Det er en ikke-kommersiell merkeordning som vurderer produkter ut fra flere kriterier, og jevnlig strammes kravene inn.

For tekstiler gjelder blant annet omfattende krav til innhold av kjemiske stoffer, fargestoffer og tungmetaller som kan være skadelige for mennesker og miljø. Tekstiler kan ikke inneholde flammehemmere, være klorbleket eller inneholde allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer.

Visste du at norsk ull er Svanemerket? Les våre 10 gode grunner til å velge norsk ull.

Les mer om Svanemerket.

 

 

 


EU-blomsten / Ecolabel
Ecolabel ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992, og Norge deltar i ordningen gjennom EØS-avtalen. I likhet med Svanemerket vurderer også Ecolabel hele livsløpet til et produkt, og produsentene må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke strenge helse- og miljøkrav. Merkeordningen fremmer sirkulær økonomi og oppfordrer produsenter til å utvikle produkter som er holdbare og enkle å reparere og gjenvinne.

Les mer om Ecolabel.

 

 

 


GOTS, Global Organic Textile Standard
GOTS er en internasjonal merkeordning for økologiske tekstiler. Merkeordningen stiller krav til at minimum 70% av fibrene skal være økologisk dyrket og at tekstilene oppfyller miljøkrav og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.

Fire tekstile bransjeorganisasjoner, fra USA (OTA), Tyskland (IVN), Storbritannia (Soil Association) og Japan (Joca), står bak merkeordningen, og GOTS har egne sertifiseringsorganer som foretar sertifisering og inspeksjoner av merkebrukerne.

Les mer om GOTS.

 

 

 


OEKO-TEX Standard 100
Produkter merket med Økotex-merket er fri for rester av helsefarlige kjemikalier, som allergifremkallende eller kreftfremkallende fargestoffer eller sprøytemidler. Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser og mer. Merket er ikke et økologimerke, men et kvalitetsmerke utformet av tekstilbransjen på 1990-tallet. Både råvarer og ferdige tekstilprodukter kan få Økotex-merket.

International OEKO-TEX Association står bak og foretar stikkprøver av minst 20 prosent av alle utstedte sertifikater hvert år. Les mer om OEKO-TEX.

 

 

 


Fairtrade
Fairtrade er en merkeordning som viser at råvareproduserende bønder og arbeidere har fått rettferdige handelsbetingelser og at råvarene er dyrket etter standarder for trygge arbeidsforhold og bærekraftig landbruk. Formålet er å hjelpe fattige småprodusenter i u-land til en bedre pris og bedre betingelser for varene de produserer. For hvert produkt er det utarbeidet egne kriterier som sikrer at produsenten får en stabil og akseptabel inntekt, kreditt og langtidskontrakter.

Les mer om Fairtrade.