Nå får enda flere barn og unge lære håndverksteknikker! Norges Husflidslag har fått 6,2 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektene «Rundt bålet» og «Alt kan fikses». Tildelingen skal øke barn og unges engasjement for bærekraft og ansvarlig forbruk.

Foto: Arild Larsen, Tove Breistein

De landsomfattende prosjektene skal gi barn, ungdom og unge voksne en innføring i grunnleggende håndverksteknikker, reparasjon og klok bruk av naturressurser. Mens «Rundt bålet» retter søkelyset på spikking, mattradisjoner og trearbeid, har «Alt kan fikses» som mål å gjøre flere i stand til å reparere tekstiler og bli bevisste på eget forbruk. Norges Husflidslag samarbeider også nasjonalt med Naturvernforbundet om Den Store Klesbyttedagen, hvor husflidslagene har åpne reparasjonsverksteder—Fikselaug—for å lære flere å fikse sine egne klær.

«Rundt bålet» og «Alt kan fikses» inngår i Norges Husflidslags satsing «Holdbart». Organisasjonen har 355 lokallag over hele landet, og vil derfor nå bredt ut med disse to prosjektene. I årene frem mot 2025 jobbes det spesielt med FNs bærekraftmål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Forståelse for hvor ting kommer fra, hvordan de er laget og kan bli reparert når de går i stykker er forutsetninger for å ta gode og ansvarlige valg som forbruker. Denne kunnskapen er ført videre gjennom generasjoner, og er en del av vår felles immaterielle kulturarv.

De to prosjektene viser at den tradisjonelle håndverkskunnskapen er relevant i vår tid. Dette understrekes også av Sparebankstiftelsen DNB i deres begrunnelse for tilsagn:

— Dette arbeidet er vi glade for å få være med å støtte. Det er hevet over enhver tvil at vi i løpet av relativt kort tid må gjøre store endringer i konsum, produksjon og livsstil for å løse klimakrisa, og dette er en viktig motivasjon for Sparebankstiftelsen DNB for å løfte håndverkskunnskapen. Holdbart-satsingen til Norges Husflidslag bidrar svært positivt til å styrke sammenhengen mellom håndverk og bærekraft, sier Tuva Løkse i Sparebankstiftelsen DNB.

Pengene går til utstyr og verktøy, formidlingsopplegg og kursing i ulike teknikker, håndbøker i fiksing og trearbeid, instruksjonsfilmer, samt opplæring av instruktører. «Fiks det! En praktisk håndbok for fiksere», en bok om hverdagsfiksing for nybegynnere ble utgitt i forbindelse med prosjektet våren 2022 og har nesten solgt ut det første opplaget.

Arbeidet med prosjektene startet i 2021, og har fått mye positiv respons både i og utenfor organisasjonen. Hittil deltar henholdsvis 66 og 67 husflidslag i de to prosjektene. Med det ytterligere tilskuddet blir det mulig for enda flere å bli med. Det er også et signal om at arbeidet som allerede er gjort er viktig.

 

Fakta:

  • «Alt kan fikses» fikk tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på 1,049 mill. i 2021 og 3,3 mill. i 2022.
  • «Rundt bålet» fikk tilskudd fra Sparebankstiftelsen på 1,414 mill. i 2021 og 2,972 mill. i 2022.
  • Totalt har prosjektene mottatt kr. 8.735.000.
  • Prosjektene er treårige og foregår i perioden 2021-2024.

 

For mer informasjon:
Marit Jacobsen, , tlf. 915 80 781
Magnhild Runde, , tlf. 904 25 059