Vedmeisen er en tradisjonell kurv som ble mye brukt tidligere, særlig på Hedmarken. Meisen ble brukt til mange ulike ting, som ved, høy og ull, og på et tidspunkt var det standardisert masseproduksjon av disse særegne kurvene.

Foto: Berit Solhaug/Norsk Husflid

Et gammelt håndverk 
Da Arne Jensen, den siste gjenlevende kurvmakeren som mestret teknikken, gikk bort i 2007 sto håndverket i fare for å dø helt ut. Takket være kurvmaker Hege Wiken og kipemaker Samson Øvstebø har meisebinding blitt trukket frem fra glemselen.

Arne Jensen (f. 1924) vokste opp på en husmannsplass i Stange, et av Norges rikeste jordbrukskommuner like sør for Hamar. Han lærte å binde meiser av sin far, og ble etterhvert selv en mester i dette håndverket. Som pensjonist brukte Arne mye tid på å praktisere meisebinding, både gjennom produksjon av meiser til salgs og som kurslærer.

Foto: Arve Stensrud/Anno Domkirkeodden   
Foto: Berit Solhaug/Norsk Husflid

 

 

 

 

 

 

Vedmeisen
Meisen er flettet rundt to buer som danner håndtak og bein. Buene er av selje eller bjørk, mens flettematerialet er selje splittet med kniv og der margen er tatt bort. Selve flettingen begynner ved å plassere de korte stavene, eller “stikker” som de kalles, mellom de lange. Jensen foretrak selje som sitt flettemateriale, men pil, hassel eller hegg kan også brukes. Materialene er enklest å arbeide med hvis de sankes i oktober eller november. I følge gammel sedvane skal materialene ikke høstes før etter 10. august (Larsok) når sevjen begynner å synke tilbake til røttene.

Rekonstruksjon og nitidig arbeid 
Hege Wiken og Samson Øvstebø har jobbet med å rekonstruere eldre vedmeiser ved hjelp av et gammelt filmopptak fra Norsk Håndverksinstitutt, noen enkle oppskrifter etterlatt av Arne Jensen og nitidig arbeid. I prosessen har de gjenfunnet glemt kunnskap og gitt håndverket nytt liv.

Nå lærer Hege Wiken og Samson Øvstebø håndverket videre til nye kurvmakere, og arbeidet deres har vært utstilt på Norsk Skogsmusem. I februar 2020 arrangerte Stange Husflidslag en utstilling av Arne Jensens arbeid med meisebinding.

 

Hege Wiken. Foto: Arne Fykse.
Samson Øvstebø. Foto: Arne Fykse.

 

 

 

 

 

 

Nordic Craft Week 
Det tradisjonelle håndverket meisebinding var Norges bidrag til Nordic Craft Week 2020, der årets tema var “tre”. I en uke hver høst går de nordiske landene sammen om å vise frem ulike teknikker og håndverkstradisjoner særegne for sitt land.

Nordic Craft Week ble arrangert første gang 2018 og er et samarbeidsprosjekt mellom håndverksorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene og Estland. De nordiske landene har en lang håndarbeidstradisjon, og gjennom prosjektet er det fokus på felles felles kulturarv og håndverk som næring.

 

Du kan lese mer om Hege Wiken og Samson Øvstebøs arbeid med meisebinding i Norsk Husflid nr. 4, 2019, tilgjengelig i Norges Husflidslags nettbutikk.

Se mer av husflidhåndverker Hege Wikens arbeider på hennes nettside.

Følg Nordic Craft Week på Facebook.