Du er logget inn som

 

Velkommen til husflidsmøte i Røyken husflidslag

Tilbake

Tid: Onsdag 10. april kl. 19.00-21.00
Sted: Husflidshuset på Røyken prestegård

 

Dagens temaer:
• Verving, hvordan skal vi få flere medlemmer?
• Husflidens dag 4. mai. Gjennomgang av oppgaver og program
• Kurs og aktuelle aktiviteter

Det blir
• servering av kaffe og kake
• utlodning (åresalg)

Forrige gang var vi 14. Ta gjerne med en venn på møtet!!

Vel møtt!

Hilsen Hilde og Unni
På vegne av styret

0