Du er logget inn som

 

Vefsn Husflidslag er tildelt av midler fra Prost Schyttes stipend for 2023

Tilbake

Nordland Husflidslag utlyste midler til «Fremtidsrettet husflidsarbeid» fra Prost Schyttes stipend for 2023.

På årets medarbeidersamling 25. mars, ble Vefsn Husflidslag tildelt midler til deres planlagte kurs i smiing av knivblad. Vi gratulerer og ønsker lykke til med prosjektet.

main image

Fra søknaden: «Vefsn husflidslag søker på Prost Schytte stipend. Vi ønsker å holde kurs i smiing av knivblad. Vi satser på å få med både ungdommer og godt voksne. Vi mener at dette er en kulturarv som er viktig å ta vare på. Formålet blir derfor å lære det og føre det videre. Veldig bra om vi får med ungdommer og en av foreldre /besteforeldre.  Det neste blir da å lage kniv og bruke egensmidd blad.»

Vedtak: «Styret i Nordland Husflidslag ser positivt på søknaden og mener de er godt innenfor kriteriene for tildeling av midler fra Prost Schyttes stipend. Det er også positivt at det skapes aktivitet som kan appellere til flere generasjoner og menn.»

Styret gjorde 20.03.23 et enstemmig vedtak om å støtte tiltaket med kr. 15.000,-

0