Du er logget inn som

 

Vårens program 2023

Tilbake

15.feb    kl 18.00     Håndarbeidskafe kveld.

1. mars  kl 19.00     Temamøte Lise Kjærvik viser frem billedvev.

15 mars kl 12.00     Håndarbeidskafe Formiddag.

12.april kl 19.00     Temamøte Astrid Sandkjær forteller om skriften på veggen.

19.april kl 18.00     Håndarbeidskafe kveld,

2.mai                         Tur til Husfliden i Skien. Mer info kommer senere.

Til håndarbeidskafeene tar dere med niste og håndarbeid. Vi koker kaffe og te

På Temamøtene serveres det mat og vi har en liten utlodning.

main image
0