Du er logget inn som

 

Utlysning midler fra «Stipend Prost Schytte» 2024

Tilbake

«Stipend Prost Schytte»   

Fremtidsrettet husflidsarbeid

Nordland Husflidslag utlyser midler fra «Stipend Prost Schytte» og oppfordrer deg/dere til å søke på dette.

main image

Til lokale husflidslag, husflidsutsalg, husflidhåndverkere o.a

 

Nordland Husflidslag utlyser midler fra «Stipend Prost Schytte» og oppfordrer deg/dere til å søke på dette.

 

Norges Husflidslag, strategisk plan 2023-2026

  • Visjon: Husflid som levende kultur og næring.
  • Verdier: Skaperglede, kvalitet, tradisjon, nytenkende, holdbart og inkluderende fellesskap.
  • Hovedmål: Være en synlig, faglig sterk frivillig organisasjon, som spiller en viktig rolle for å ivareta og utvikle kulturarv, kulturliv og lokalmiljø.

 

For å drive et fremtidsrettet husflidsarbeid kreves det en variert kurs- og opplæringsvirksomhet for å sikre et mangfoldig tilbud for ulike nivå og aldersgrupper i hele fylket. Arbeidet skal bidra til å ivareta vår felles kulturarv og bringe den videre til nye generasjoner.

På bakgrunn av dette ønsker Nordland Husflidslag at Prost Schyttes stipend i 2024 skal gå til satsning på rekruttering til husflidsarbeid. Eksempler på dette kan være et tilbud til barn og ungdom, ulike lavterskel husflidsaktiviteter i lokalmiljø som bidrar til synlighet og interesse fra nye grupper av befolkningen. Stipendet kan benyttes til innkjøp av materiell, annonsering, leie av lokale etc.

 

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Beskrivelse av produkt/prosjekt/aktivitet/utdanning (inspirasjon og historie bak)
  • Formål med produkt/prosjekt/aktivitet/utdanning
  • Kostnader i forbindelse med tiltaket
  • Faglig begrunnelse
  • Tilknytning til husflidsarbeid
  • Budsjett og finansieringsplan

Stipendets størrelse er på kr 15 000,-.

 

Søknaden sendes til:

">

eller per post: Nordland Husflidslag, Storgata 23, 8006 Bodø 

Søknadsfristen er 20. februar 2024 

Styret i Nordland Husflidslag bedømmer søknadene og bestemmer hvem som skal tildeles stipendet.

Mottaker av stipendet kunngjøres på vårt årsmøte i Bodø, 20 mars 2024

Det er ønskelig at stipendmottaker presenterer seg og forteller om bruken av stipendet på det påfølgende årsmøtet (2025). Reise og opphold dekkes for stipendmottaker.

Frist for rapportering av hvordan stipendet ble benyttet er 1. februar 2025.

Styret Nordland Husflidslag

Bodø 29. November 2023

0