Du er logget inn som

 

UNG HUSFLID

Tilbake

Velkommen til Ung Husflid!

Tysdag 8.febr.kl. 17.30 – 19.30 er det planlagt oppstart for Ung Husflid.

Frammøte annankvar tysdag framover  (frå 08.02.22………03.05.22)

Tilbod til barn/ungdom frå 10 år og oppover (til 26 år).       Påmelding!

Stad: Leirvik skule (kunst-og handverksavd.)

Mål:
– Oppleva glede og meistring ved å laga noko med hendene
– Læra grunnleggjande handverksteknikkar
– Eksperimentera med fargar og material
– Bli kjent med husflidstradisjonar og kulturarv

Betaling/kontigent:
Medlemskap i Ung Husflid kostar for heile året (vår/haust) 200 kr. Innmelding skjer ved å gå inn på
www.husflid.no, klikk Ung Husflid og vidare Bli medlem. Lokallaget får halvparten av
kontigenten tilbakeført til UH.

Påmelding innan 6.febr. til     

 

 

main image
0