Du er logget inn som

 

Ung Husflid – Vår 2022

Tilbake

Ung Husflid møtes én lørdag hver måned (“lagelørdag”) og det er et eget opplegg for hver gang. Tema for lagelørdagene vil våren 2022 dreie seg rundt å sy på symaskin og trearbeid.

Det er satt opp Lagelørdag på følgende datoer, våren 2022:

  • 22.01, kl. 10:00 – 14:00 (Obligatorisk lunsjpause kl. 12:00, så husk matpakke)
  • 19.02, kl. 10:00 – 14:00 (Obligatorisk lunsjpause kl. 12:00, så husk matpakke)
  • 19.03, kl. 10:00 – 14:00 (Obligatorisk lunsjpause kl. 12:00, så husk matpakke)
  • 30.04, kl. 10:00 – 14:00 (Obligatorisk lunsjpause kl. 12:00, så husk matpakke)

Påmelding foregår via Spond.

Kontakt Grethe C. Ravndal (99227002) for informasjon og invitasjon til Spondgruppen.

0