Du er logget inn som

 

Ung husflid

Tilbake

Ung husflid  starta  opp måndag 22.jan.2024.  Stor interesse for dette tilbodet.  Deltakarane er i alderen 10 – 17 år.

Frammøte på Leirvik skule annankvar måndag kl.17.30-19.30:    22.01., 05.02., 19.02., 04.03., 18.03., (Påske) 08.04., 22.04.

Måndag 04.03 møter alle på Sunnhordland museum . Her blir det trykkeverkstad m/Charlotte. Påsketradisjonar.

Mål:

  • Oppleva glede og meistring ved å laga noko med hendene
  • Læra grunnleggjande handverksteknikkar
  • Eksperimentera med fargar og material
  • Bli kjent med husflidstradisjonar og kulturarv

Vel møtt!

 

 

0